(14.40 hodin)

Senátorka Dagmar Lastovecká: Chtěla bych pouze vyjádřit přesvědčení, že Senát projedná návrh opětovně co nejdříve tak, aby byla nalezena shoda obou komor Parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní senátorko, za vaše dnešní vystoupení (potlesk), děkuji panu zpravodaji a končím projednávání bodu č. 84.

Protože ještě neuplynuly povinné lhůty k tomu, abychom mohli projednávat ve třetím čtení bod č. 86 a č. 91, jak jsme předpokládali před vyhlášením polední pauzy, navrhuji vám, abychom doprojednali bod č. 28, kterým je informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002. Připomenu, že jsme tento bod opustili v podrobné rozpravě. Pokud nemá nikdo námitku proti tomuto mému postupu, pokračovali bychom v projednávání tohoto bodu.

 

28.
Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002
a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu

 

Protože žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám, ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Hlásí se pan poslanec Vlček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, přečetl bych usnesení, které jsem předložil, protože tam došlo ještě k některým úpravám.

"Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí informaci vlády o důsledcích povodní v roce 2002, o rozhodnutích a záměrech směřujících k řešení aktuální situace i dlouhodobých koncepčních opatřeních;

II. oceňuje činnost a velkou obětavost všech, kteří v době povodní i po nich přispěli a přispívají ke zmírnění jejích následků.

III. Poslanecká sněmovna žádá vládu

1. o předložení souhrnné zprávy o průběhu povodní a reakcích vládě na ně,

2. o předložení doporučení pro zkvalitnění postupu při možných podobných událostech v budoucnosti, včetně doporučení preventivních."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za vaše upřesnění. Rozumím tomu tak, že upřesnění se týká bodu III, kde doplňujete slova "včetně doporučení preventivních". Jinak jsme váš návrh obdrželi písemně. Věřím, že všichni zaregistrovali vaše slova, pokud ne, tak je ještě před hlasováním můžeme zopakovat.

Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan zpravodaj Tomáš Dub, kterému zároveň děkuji, že zaujal místo u stolku zpravodajů a ujal se této nelehké role. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, ještě jednou jsem si četl stenozáznam z našeho trochu bouřlivého jednání a zjistil jsem, že jsem se nepřeslechl a že je to skutečně pravda: nedostal jsem odpověď na svůj dotaz ohledně činnosti ústřední povodňové komise. Myslím, že ta komise je podstatná při každé povodni, i do příště.

Dovoluji si navrhnout ještě další část usnesení, a to, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby provedla analýzu činnosti ústřední povodňové komise v době povodní a o výsledku informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Myslím, že je to věc poměrně jasná a že to bude konsensuální.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Domnívám se, že tak jako tomu bylo v předchozím případě, protože se jedná o jednoduchý návrh, jsme schopni si doplnit písemný podklad, který nám byl předložen. Znamená to, že v písm. b), které se týká návrhu poslance Tomáše Duba, máme za prvé jeho žádost a za druhé návrh, který byl přednesen nyní, to znamená, že se žádá vládu, aby provedla analýzu činnosti ústřední povodňové komise. On nám ještě potom zopakuje přesné znění tohoto návrhu.

Nyní vidím, že se slova chce ujmout místopředseda vlády pan ministr Gross. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně. Mám poznámku k bodu, který navrhoval pan kolega Dub. Jen pro upřesnění - ústřední povodňová komise funguje v době, kdy nejsou vyhlášeny žádné z krizových stavů, podle krizové legislativy úplně normálně, v jejím čele stojí ministr životního prostředí, místopředsedou je ministr vnitra. V okamžiku, kdy jsou vyhlášeny krizové stavy, kdy je aktivován ústřední krizový štáb, tak ze zákona ústřední povodňová komise se stává součástí ústředního krizového štábu.

Mám pocit, že to, co chce docílit pan poslanec Dub, je součástí návrhu, který předkládal pan poslanec Vlček, kde chce sněmovna komplexní zprávu o reakci vlády. Tam to samozřejmě musí být součástí této věci.

To je jen informace. Pokud po tomto vysvětlení na tom pan poslanec trvá, tak to bude v podstatě kopírovat činnost ústředního krizového štábu, podle toho usnesení pana poslance Vlčka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za upřesnění. Věřím, že pan zpravodaj zváží postup při hlasování a navrhne takový, aby zjednodušil tuto situaci.

Vidím ještě další přihlášky. Buďte prosím, kolegové, trpěliví, mám pro vás příjemnou zprávu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP