(11.20 hodin)
(pokračuje F. Beneš)

Protože by se stalo zcela přirozeně, kdyby získali jinou nájemní smlouvu, důvodem k tomu, aby soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu, nebo by vznikly další komplikované právní vztahy.

V současné době nájemníci, kteří neměli řádné smlouvy, z Prahy 8 jsou ubytováni. Jsou ubytováni na ubytovnách, které mají podmínky mnohem lepší, než byly ve školách, ale nemají nájemní smlouvy náhradní. Záležitosti budeme řešit ještě delší dobu.

Na závěr bych chtěl říci, že mě mrzí, že z bodu jednání, který měl být vážný a naprosto korektní, se stala proklamativní část našeho jednání. Prostřednictvím pana předsedajícího bych vás všechny žádal, abychom se toho vyvarovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Ještě se přihlásil pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ověřil jsem si údaj, který jsem zde uvedl. A tak přestože jsem pro jeho uvedení byl urážen, zopakuji ho ještě jednou, protože tady o urážky nejde. Tady jde o věc.

Vážený pane ministře Němče, ověřte si u svého stranického kolegy na úřadu Jihočeského kraje, že prostředky z vašeho ministerstvo nebo z vlády, stručně řečeno z úrovně státu, na jihočeský krajský úřad, určené na oněch 15 tisíc korun, které jsou pro postižené na náhradní ubytování, opravdu dorazily 11. 10. Toto byl základní údaj mého vystoupení a ten je pravdivý.

Pane ministře Grossi, i kdybych se šel vycpat, na tomto údaji nic nezměníte. Do dnešního dne vaše peníze postižení nemají. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tlustému. Další přihlášky do všeobecné rozpravy nemám, takže ji končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Václava Exnera. Je jediným přihlášeným do rozpravy podrobné. Druhým bude pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, myslím si, že záležitost je opravdu komplikovaná. Šlo o velkou katastrofu, je potřeba, aby se Poslanecká sněmovna k celé věci opravdu vyjádřila s určitým odstupem, aby vzala na vědomí informaci vlády, aby ocenila činnost a velkou obětavost všech, kteří přispěli k řešení situace. Ale aby se také obrátila na vládu s tím, jakou má představu o tom, co by se dál mělo stát prostřednictvím požadavků a doporučení vládě. Na základě toho navrhuji následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí Informaci vlády o důsledcích povodní v roce 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobém horizontu;

II. oceňuje činnost a velkou obětavost všech, kteří v době povodní i po nich přispěli a přispívají ke zmírnění jejich průběhu, pomohli ochránit životy a majetek, zajistit bezpečnost nebo materiálně, finančně nebo jinak pomohli postiženým;

III. žádá vládu, aby

  1. vypracovala ve spolupráci s krajskými úřady a dalšími zainteresovanými veřejnými institucemi komplexní program obnovy a rozvoje území postižených povodněmi v roce 2002,
  2. zrychlila práce na prověrce legislativy a postupně předkládala k projednání potřebné změny zákonů, které se týkají krizového řízení a souvisejících věcí, posílila především funkci ústředních koncepčních, plánovacích a operativních orgánů,
  3. přijala další opatření k rychlé pomoci postiženým především v oblastech, které mohou být nepříznivě ovlivněny nadcházející zimou, a nejvíce ohroženým skupinám obyvatel,
  4. zajistila procvičení činnosti orgánů krizového řízení a chování obyvatel s přihlédnutím ke zkušenostem z letošních povodní,
  5. zajistila zpřísnění hranic krizových situací v příslušných plánech dostatečně překračujících již vyskytlé případy,
  6. zajistila plán revizí a kontrol hospodaření v záplavových územích, stavu ohrožení veřejných budov nebo jejich částí, vodohospodářských děl, hrází rybníků a koryt řek,
  7. zpřesnila možnosti využití majetku státu při krizových situacích a s tím spojené plánování,
  8. přispěla k dořešení situace provizorně ubytovaných postižených osob, zvláště starších a handicapovaných,
  9. znovu projednala a aktualizovala koncepci ochrany obyvatelstva, doplnila a celkově zrychlila uskutečnění nutných opatřeních proti termínům z usnesení vlády č. 417 z 22. dubna 2002,
  10. co nejrychleji prověřila využití vyčleněných finančních prostředků, a to hlavně z hlediska rychlosti poskytované pomoci při zajišťování oprávněnosti jejího poskytnutí,
  11. přistoupila k legislativnímu řešení registru bytů a zlepšení hospodaření s byty, a to i s ohledem na možné krizové situace,
  12. věnovala pozornost dokončení opatření realizovaných v souvislosti s povodněmi ve Slezsku, na Moravě a ve východních Čechách v předchozích letech;

IV. doporučuje vládě, aby komplexně řešila i další zjištěné problémy - preferenci veřejné dopravy, zpřesnění povinností právnických a fyzických osob podnikajících ve zdravotnictví, bezpečnostních službách nebo hospodařících v zátopových oblastech, pojišťování majetku státu a územních samosprávných celků.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Pane poslanče, mrzí mě, že pracně připravené usnesení prozatím máte pouze vy k dispozici. Nevím, jestli sněmovna bude připravena o tolika bodech usnesení hlasovat bezprostředně. Dávám to na přemýšlení.

V tuto chvíli se jako druhý do podrobné rozpravy připravil pan poslanec Tomáš Dub. Mrzí mě, že jsme to neměli k dispozici písemně, protože v tuto chvíli by situace byla podstatně jednodušší.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, omlouvám se, ale samozřejmě jsme nemohli znát obsah informace, kterou vláda přednese. Chtěli jsme na ni reagovat. Těžko předtím, než vyslechnete informace, připravíte návrh usnesení.

Jinak materiál je písemně k dispozici. Je možné ho nechat namnožit pro všechny poslance, pokud by bylo takové přání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tuto otázku nechám k rozhodnutí poslancům, protože předpokládám, že vy písemný materiál dáte jak mně, tak panu zpravodajovi, abychom případně s tím mohli pracovat.

Pan poslanec Tomáš Dub jako druhý do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, mám velice krátký návrh v podrobné rozpravě: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby předložila strategii obnovy území k projednání na příštím jednání Poslanecké sněmovny.

To je vaše zmiňovaná strategie, myslím, že bychom ji projednat měli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dubovi. Hlásí se pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhl bych také usnesení k tomuto bodu:

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí Informaci vlády o důsledcích povodní v roce 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobém horizontu,

2. oceňuje činnost a velkou obětavost všech, kteří se na těchto povodních podíleli,

3. aby vláda předložila komplexní zprávu - prosím o strpení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP