Stenografický zápis 6. schůze, 16. října 2002


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Radko Martínek
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.16 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Milan Bičík


85. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Hana Orgoníková


83. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Libor Rouček
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Miloslav Výborný


77. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský


78. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Martin Kocourek


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno v 11.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář


75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.38 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


58. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 5/

Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


59. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2002 /sněmovní tisk 10/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


60. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích /sněmovní tisk 57/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


90. Petice poslancům Spolkového sněmu Německa ve věci zadržení paní Natálie Sudljankové v Německu

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v15.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP