(15.50 hodin)

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byly předloženy pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tisku 67/2, poté byl přednesen ještě legislativně technický návrh na doplnění.

Domnívám se, že postup hlasování by mohl být následující: mohlo by se hlasovat vždy společně o bodech A1 až A5 a potom společně o pozměňovacích návrzích B1 až B3 a poté o legislativně technických či obdobných návrzích.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Je námitka k tomuto postupu? Žádnou nevidím, proto nechám sněmovnu odhlasovat tuto proceduru, a to v hlasování pořadové číslo 218, které zahajuji, a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 173 pro se vyslovilo 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme se touto procedurou řídit. Prosím, abyste uvedl opět první návrh, který bude hlasován.

 

Poslanec Stanislav Grospič: První hlasování je o návrzích zařazených pod body A1 až A5.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, prosím o stanoviska. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 219 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 174 pro bylo 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím pokračujeme a zároveň prosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Nyní budeme hlasovat o návrzích zařazených pod body B1 až B3.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 220 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 220 skončilo. Z přítomných 174 pro bylo 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pokračujte prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Grospič: A nyní budeme hlasovat o legislativně technických návrzích, které byly předneseny nyní ve třetím čtení zákona, tak jak jste je slyšeli, a sice, že za slova "příspěvkové organizace" pod bodem B2 se vkládá odkaz na poznámku pod čarou 1), která zní: 1) § 24 odst. 4 zákona č. 564/1999 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to legislativně technická úprava, ale přesto prosím stanoviska. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 221 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 bylo přítomno 173, pro se vyslovilo 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bylo hlasováno o všech návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Souhlas.) Proto můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 67, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 222 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 173 se pro vyslovilo 165, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Gratuluji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

 

Končím nyní tuto část odpoledního jednání Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že v 16 hodin zahajujeme další, a tou budou interpelace na předsedu vlády.

 

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP