(10.20 hodin)
(pokračuje Janeček)

Druhá taková věc - a to je skutečně na nějakou širší úvahu - je funkce médií v těchto situacích, protože je pravda, že do obcí, kam se dostala kamera, plynula pomoc, a řekněme nejen státní, ale i lidská, masivněji, intenzivněji než do obcí, kam se kamera nedostala. To je samozřejmě věc, kterou těžko nějakým způsobem kritizovat. Ale měli bychom se zamyslet nad tím, jak zajistit informovanost třeba i dovnitř společnosti, tak aby pomoc v prvních dnech byla pokud možno co nejrychleji plošná, řeknu-li to tímto způsobem.

To je několik těchto poznámek. A rád bych poděkoval všem, a to zvláště nestátním organizacím, které, jak si myslím, odvedly obrovský kus práce v této pro naši republiku tak těžké době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Janečkovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan kolega Kohlíček. Žádám ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mně tady chybí, vážení kolegové, jedna věc. Tady se doposud nikdo neptal, proč po první vlně byly plné přehrady, proč nebyl změněn manipulační řád při odpouštění a proč, když se vědělo, že v západních i v jižních Čechách se valí obrovská vlna, tak se s tím nic nedělalo. Měli jsme novou vládu, měli jsme nové funkcionáře na příslušných místech.

A to je podle mě ta nejdůležitější otázka, která tady ještě nezazněla, takže já ji pokládám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Kohlíčkovi za to, že faktické poznámky nezneužil k jinému, širšímu vystoupení.

O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer a eviduji ještě další přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Vlastimila Tlustého. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové. Pan premiér se nám za vydatné asistence dalších a dalších osob snaží vnutit závěr a představu, že vláda zvládla povodně. A já si troufám tvrdit, a troufám si to tvrdit na základě argumentů, které přednesu, že tomu tak vůbec není a že závěrem celé diskuse, pokud vůbec má být zmiňována vláda a její role v souvislosti s povodněmi, má být, že vláda nezvládla povodně.

Co musím uznat, je fakt, že někteří ministři zvládli být za účasti televizních kamer na místech poškozených povodněmi. To je pravda. Jeden to stihl v obleku, druhý to stihl v maskáčích, v černém tričku. Ale to je asi tak všechno, co tito ministři dokázali zvládnout v souvislosti s povodněmi.

Co vláda dokázala nepochybně zvládnout, je spotřebovat vládní rozpočtovou rezervu takovým způsobem, že v okamžiku, kdy bylo potřeba okamžitě finančně pomoci konkrétním místům, konkrétním obcím postižených povodněmi, tak v rozpočtu vláda neměla takřka ani korunu. A říkám to s vědomím toho, že de facto tato vláda je jenom věrnou kopií vlády předcházející, přestože je rozšířena o další dvě politické strany, nicméně dominance České strany sociálně demokratické je zjevná a myslím si, že ona to velmi ráda připouští a velmi ráda slyší. Vláda tedy zvládla rozpustit vládní rozpočtovou rezervu, takže na bezprostřední reakci, finanční pomoc vlastně nezbylo prakticky vůbec nic a musela vypomáhat poté sněmovna, rozpočtový výbor apod.

Jestli mluvíme o tom, kdo zvládl povodně, tak by se dalo říci zcela jednoznačně, že to nebyli ministři, že to byli lidé v postižených oblastech, byla to část policistů, a třebaže se nás pan ministr vnitra snaží přesvědčit, že ony excesy, kdy policisté měli - a teď zdůrazňuji slovíčko měli - krást věci, které jim nepatřily, byly výjimečné, myslím si, že další a další skutečnosti, které se objevují, nasvědčují tomu, že nešlo v řadách policistů o jediný případ, ale že těch případů bylo podstatně více, že by nás to tedy mělo vést k zamyšlení, zda policie funguje dobře. Ale dále se říci, že policisté v drtivé většině, stejně tak jako hasiči a další dobrovolníci, povodně zvládli a udělali pro to maximum.

Kdo nepochybně podle mého názoru zvládl povodně, byli ti zástupci politiků, kteří působí na komunální a krajské úrovni. Jestli tedy máme říci, že nějaký politik zvládl svoji funkci, tak musíme konstatovat, že povodně zvládli starostové a hejtmani, nikoliv ministři.

Jakým způsobem zareagovala vláda na povodně? Zareagovala kouzelným způsobem - přinesla do Poslanecké sněmovny daňový balíček, který ve své podstatě neznamenal nic jiného, než že těm, kteří byli poškozeni povodněmi, měly být sebrány peníze, dány vládě k dispozici a vládou těm samým lidem následně vráceny zpět. To byla podstata povodňového balíčku, který znamenal zdražení potravin, zdražení stavebního materiálu, stavebních prací, takže paradoxně mělo docházet k tomu, že člověk, který byl postižen povodněmi, měl si vzít hypotéku a půjčku, tak oproti stávajícímu stavu z hypotéky měl vládě zaplatit větší daně na to, aby si mohl opravit povodněmi postižený a poškozený dům. Tedy velmi zvláštní a zajímavá pomoc.

Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Myslím si, že toto pořekadlo platí a bylo by dobré se podívat na to, jakým způsobem rychle tedy vláda byla schopna uvolňovat finanční prostředky. A kolegové, kteří jste z postižených krajů povodněmi, tak si odpovězte na otázku, zda jste přesvědčeni o tom, že ta místa, která byla skutečně postižena povodněmi, od vlády, která prý zvládla povodně, dostala nějakou pomoc.

Byl jsem minulý týden v sobotu v městečku Blatná v jižních Čechách na setkání s občany a ptal jsem si jich, zda vědí o tom, že by z vládního rozpočtu nebo z rozpočtu nějakého ministerstva do této těžce postižené obce přišla koruna pomoci. Ani jeden mi nebyl schopen říci, že by tato vláda dokázala pomoci městu tak postiženému povodněmi, jako je Blatná. Naopak, tato vláda chystala právě pro občany Blatné ten kouzelný daňový balíček. Každý měl mít zvýšené daně, i ten, který byl povodněmi postižen, měl zaplatit větší daně, z nichž část potom vláda měla vrátit zpátky. Je to opravdu velmi zvláštní a řekl bych zvrácená logika a zvrácená pomoc.

V této souvislosti bych rád upozornil, když už hovoříme na téma povodně, na návrh Občanské demokratické strany, který, věřím, budeme diskutovat za několik málo okamžiků, který na rozdíl od přístupu této vlády počítá a předpokládá, že tato živelní katastrofa nebyla v historii České republiky živelní katastrofou poslední. A kromě toho, že dává jasný recept na to, jak se vypořádat s následky letošních povodní, dává také jasnou představu a jasný koncept, jak by měla být každá příští vláda připravena na to, v okamžiku, když povodně přijdou, dává každé příští vládě jasný recept na to, jakým způsobem a odkud získat okamžitě co možná nejrychleji finanční prostředky k tomu, aby mohly být škody po živelní pohromě odstraňovány.

Myslím si, že to je návrh, který stojí za pozornost. A právě proto, že ono pořekadlo "kdo rychle dává, dvakrát dává" platí, měl by to být námět, který by tato vláda, tato vládní koalice měla vzít v patrnost, neboť způsob, jakým se sama prezentovala, vede pro mne k jednoduchému závěru, že ač tvrdí opak, tato vláda tyto povodně nezvládla.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Ivanu Langerovi. Protože je to člověk, který mluví s přednostním právem, nemohl jsem mu zasáhnout do rozhovoru, ale věřím, že část jeho projevu se týkala bodu, který bude následovat, a že si tedy ušetřil jedno vystoupení.

Dále se přihlásil pan kolega Tlustý, po něm je přihlášen s přednostním právem pan ministr Sobotka a pak pan ministr Gross. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové. Poslouchám rozpravu k této zprávě a snažím si představit, co si tak o té rozpravě mohou myslet ti, o které by mělo jít, tj. o postižené letošními povodněmi. A dovolte mi předestřít vám dojem, který z této rozpravy mám.

Dozvěděli jsme se od předsedy vlády pravděpodobně přesnou a zajímavou statistiku toho, co se stalo. Slyšíme hezká slova poděkování těm, kteří v povodních letošního roku neselhali a pomáhali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP