Předpis 325/1993 Sb.

Citace325/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
Částka82 (31. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
619 Novela zák. o spotřebních daních a o finančních orgánech
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 325/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
587/1992novelizujeZákon České národní rady o spotřebních daních 
Derogace pasivní
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních1
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky2


ISP (příhlásit)