Předpis 189/1993 Sb.

Citace189/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
Částka48 (15. 7. 1993)
Účinnostod 15. 7. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
304 Novela o pravidlech hospodaření s rozp. prostředky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 189/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
576/1990novelizujeZákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
Derogace pasivní
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1


ISP (příhlásit)