Předpis 163/1993 Sb.

Citace163/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
Částka43 (22. 6. 1993)
Účinnostod 1. 7. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
248 Novela zákonů o Polici ČR a o obecní policii
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 163/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1


ISP (příhlásit)