Předpis 248/1992 Sb.

Citace248/1992 Sb.
NázevZákon o investičních společnostech a investičních fondech
Částka51 (29. 5. 1992)
Účinnostod 29. 5. 1992, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1412 Vl. n. z. o invest. společnostech a investističních fondech
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech2
600/1992novelizujeZákon o cenných papírech1
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů3
151/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů4
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů5
124/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů6
362/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
71/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn 
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
438/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
39/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony11
102/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů10
189/2004rušíZákon o kolektivním investování12


ISP (příhlásit)