Předpis 214/1992 Sb.

Citace214/1992 Sb.
NázevZákon o burze cenných papírů
Částka42 (22. 5. 1992)
Účinnostod 22. 5. 1992, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1307 Vládní návrh zákona o burze cenných papírů
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů1
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů2
152/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů3
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů4
70/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů5
251/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů6
211/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů7
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
256/2004rušíZákon o podnikání na kapitálovém trhu9


ISP (příhlásit)