Předpis 137/1995 Sb.

Citace137/1995 Sb.
NázevZákon o ochranných známkách
Částka37 (27. 7. 1995)
Účinnostod 1. 10. 1995, zrušeno dnem 1. 4. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1639 Zákon o ochranných známkách - vládní
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 137/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1988rušíZákon o ochranných známkách 
187/1988rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech ochranných známek 
Derogace pasivní
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů1
116/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví2
400/2000úplné zněníÚplné znění zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb. 
441/2003rušíZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)3


ISP (příhlásit)