Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Tluchoř

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

1. schůze (27. 6. - 15. 8. 2006)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (27. 6. 2006)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 6 (27. 6. 2006)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 7 (29. 6. 2006)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 9, části č. 21-24 (29. 6. 2006), části č. 25-27 (7. 7. 2006), část č. 28, část č. 30 (14. 7. 2006), část č. 33 (21. 7. 2006), část č. 34, části č. 42-44, část č. 46 (28. 7. 2006), část č. 47 (4. 8. 2006), části č. 48-50 (14. 8. 2006)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
části č. 51-53 (14. 8. 2006)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 53 (14. 8. 2006)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 61 (15. 8. 2006)

2. schůze (29. 8. - 15. 9. 2006)

část č. 1 (29. 8. 2006)

1. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období)
část č. 2 (29. 8. 2006)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 6-7 (12. 9. 2006)

8. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 6 (12. 9. 2006), části č. 14-15 (15. 9. 2006)

4. schůze (29. 9. 2006)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 35 (29. 9. 2006)

5. schůze (3. 10. 2006)

2. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 26 (3. 10. 2006)

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

část č. 33 (25. 10. 2006), část č. 173, část č. 177 (8. 11. 2006)

9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 13 (24. 10. 2006)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení
část č. 133 (27. 10. 2006)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení
část č. 182 (8. 11. 2006)

37. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
části č. 173-174 (8. 11. 2006)

38. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 174, část č. 178, části č. 197-198 (8. 11. 2006)

39. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 174 (8. 11. 2006)

40. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 195 (8. 11. 2006)

41. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
části č. 195-196 (8. 11. 2006)

42. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 196 (8. 11. 2006)

43. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
část č. 196 (8. 11. 2006)

44. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 196-197 (8. 11. 2006)

45. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 175, části č. 177-178, část č. 198 (8. 11. 2006)

46. Návrh na volbu člena a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 175, část č. 178 (8. 11. 2006)

47. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 175, část č. 177 (8. 11. 2006)

48. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 175, část č. 177 (8. 11. 2006)

49. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 175, část č. 177 (8. 11. 2006)

50. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 175, část č. 177 (8. 11. 2006)

51. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 176 (8. 11. 2006)

52. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/
části č. 65-66 (25. 10. 2006)

84. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení
část č. 126 (26. 10. 2006)

85. Návrh na změnu usnesení č. 42 ze dne 24.října, jímž Poslanecká sněmovna zřídila stálé komise Poslanecké sněmovny, stanovila počet členů a způsob jejich ustavení nebo volby
část č. 128 (27. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

část č. 52, část č. 57 (30. 11. 2006), část č. 110 (5. 12. 2006)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky, stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 12 (28. 11. 2006)

10. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 40 (29. 11. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
část č. 223 (13. 12. 2006)

37. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 169, část č. 171, část č. 186 (12. 12. 2006), část č. 187 (13. 12. 2006)

39. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny - pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 169, část č. 171 (12. 12. 2006)

40. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 169, část č. 171 (12. 12. 2006)

41. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
části č. 170-171 (12. 12. 2006)

68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 164-165 (8. 12. 2006)

69. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy
část č. 128 (6. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

část č. 5 (30. 1. 2007), část č. 28 (31. 1. 2007), část č. 99 (2. 2. 2007), část č. 151 (7. 2. 2007)

23. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy a Tomáše Hasila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení
část č. 171 (7. 2. 2007)

55. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 149 (7. 2. 2007)

56. Návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv
část č. 149 (7. 2. 2007)

59. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 148-149 (7. 2. 2007)

61. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 149 (7. 2. 2007)

72. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 99 (2. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

část č. 9, část č. 12, část č. 14, část č. 17 (13. 3. 2007), části č. 31-32 (14. 3. 2007), část č. 177 (21. 3. 2007)

7. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
část č. 145, část č. 153 (16. 3. 2007)

27. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení
část č. 179 (21. 3. 2007)

35. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 175 (20. 3. 2007)

36. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 175 (20. 3. 2007), části č. 194-195 (21. 3. 2007)

37. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 175 (20. 3. 2007)

38. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 175 (20. 3. 2007)

39. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch
část č. 176 (20. 3. 2007)

40. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do meziparlamentní organizace
část č. 176 (20. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

části č. 30-31 (25. 4. 2007), část č. 124 (27. 4. 2007)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení
část č. 251 (9. 5. 2007)

64. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch
části č. 248-249 (9. 5. 2007)

65. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 249 (9. 5. 2007)

68. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 249 (9. 5. 2007)

71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky
část č. 257 (9. 5. 2007)

79. Návrh na volbu členů pracovní skupiny Poslanecké sněmovny pro jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín
část č. 249 (9. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 80 (7. 6. 2007), část č. 127 (8. 6. 2007), část č. 248, část č. 272 (19. 6. 2007), části č. 274-275 (20. 6. 2007)

17. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení
část č. 170 (13. 6. 2007)

39. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 272 (19. 6. 2007)

41. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 272 (19. 6. 2007)

43. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 272-273 (19. 6. 2007)

44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 273 (19. 6. 2007)

45. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 273 (19. 6. 2007)

46. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
část č. 273 (19. 6. 2007)

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 207 (14. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 20 (14. 8. 2007), část č. 21, části č. 34-35 (15. 8. 2007)

2. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení
část č. 47 (21. 8. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
část č. 36 (26. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 37 (17. 10. 2007), část č. 194 (24. 10. 2007), část č. 259 (26. 10. 2007), část č. 313, části č. 331-332 (31. 10. 2007)

36. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení
část č. 217 (24. 10. 2007)

81. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení
část č. 264 (26. 10. 2007)

87. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
části č. 236-237 (25. 10. 2007)

88. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 237 (25. 10. 2007)

89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 237 (25. 10. 2007), část č. 331 (31. 10. 2007)

90. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky
část č. 236 (25. 10. 2007)

99. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 246/
část č. 358 (31. 10. 2007)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 223 (25. 10. 2007)

117. Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce
části č. 239-240 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

58. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 197 (6. 12. 2007)

59. Návrh na volbu zástupce finančního arbitra
části č. 197-198 (6. 12. 2007)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 190 (6. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 247 (13. 2. 2008)

91. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
část č. 228 (13. 2. 2008)

121. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1 ze dne 27. června 2006 k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 34 (30. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

části č. 148-149 (19. 3. 2008), část č. 258 (1. 4. 2008)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení
část č. 242 (25. 3. 2008)

52. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení
část č. 169 (19. 3. 2008)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - třetí čtení
část č. 150 (19. 3. 2008)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení
část č. 174 (19. 3. 2008)

63. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 175, část č. 179 (19. 3. 2008)

64. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 175-177 (19. 3. 2008)

65. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
části č. 177-179 (19. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

část č. 7 (22. 4. 2008), část č. 204 (6. 5. 2008)

37. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 179, část č. 181 (29. 4. 2008)

90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic
část č. 268 (7. 5. 2008)

103. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení
části č. 241-242 (7. 5. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 3, část č. 7 (3. 6. 2008), část č. 56 (5. 6. 2008), část č. 103, část č. 105, část č. 120 (6. 6. 2008), část č. 123 (10. 6. 2008), části č. 146-147, část č. 152 (11. 6. 2008), části č. 190-191, část č. 193 (12. 6. 2008), části č. 227-228 (18. 6. 2008), část č. 235 (25. 6. 2008)

3. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 15 (3. 6. 2008)

4. Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení
část č. 35 (4. 6. 2008)

37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
část č. 33 (4. 6. 2008)

107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006
část č. 43, část č. 55 (4. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
části č. 148-149, část č. 157, části č. 187-188 (11. 6. 2008), části č. 222-223 (13. 6. 2008)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 67 (5. 6. 2008)

118. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
části č. 237-238 (25. 6. 2008)

126. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
části č. 242-243 (25. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

20. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení
část č. 49 (25. 6. 2008)

33. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení
část č. 71 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

část č. 112 (26. 9. 2008)

24. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Břetislava Petra, Richarda Dolejše, Vlastimila Aubrechta a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení
část č. 134 (26. 9. 2008)

33. Návrh na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 53 (24. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

část č. 5 (21. 10. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení  
část č. 34 (22. 10. 2008)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení
část č. 123 (29. 10. 2008)

127. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 159 (30. 10. 2008)

128. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 159-160 (30. 10. 2008)

129. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 160 (30. 10. 2008)

130. Návrh na volbu člena Prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 160 (30. 10. 2008)

131. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
části č. 160-161 (30. 10. 2008)

132. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu /2.kolo přerušené volby/
část č. 161 (30. 10. 2008)

133. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 161 (30. 10. 2008)

134. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 161 (30. 10. 2008)

40. schůze (22. 10. 2008)

části č. 2-3 (22. 10. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 34 (22. 10. 2008)

42. schůze (11. 11. 2008)

3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení  
část č. 18 (11. 11. 2008)

43. schůze (25. 11. 2008)

část č. 5 (25. 11. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

část č. 19 (10. 12. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 5, část č. 14 (9. 12. 2008)

47. schůze (17. - 19. 12. 2008)

část č. 31 (19. 12. 2008)

1. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 21 (17. 12. 2008)

3. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
část č. 25 (19. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

části č. 2-3, část č. 17, část č. 20 (4. 2. 2009), části č. 128-129 (10. 2. 2009), část č. 266 (17. 2. 2009), část č. 298 (18. 2. 2009), část č. 323 (19. 2. 2009), část č. 366 (20. 2. 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
část č. 263 (13. 2. 2009)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 123 (6. 2. 2009)

138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení
část č. 286 (18. 2. 2009)

150. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu - 2.kolo
část č. 295 (18. 2. 2009)

151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 295 (18. 2. 2009)

152. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 295 (18. 2. 2009)

153. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 295 (18. 2. 2009)

154. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 296 (18. 2. 2009)

155. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 296, část č. 322 (18. 2. 2009)

156. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 296 (18. 2. 2009)

157. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
část č. 296 (18. 2. 2009)

158. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky
část č. 297 (18. 2. 2009)

210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu
část č. 321 (18. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 49 (5. 2. 2009), část č. 326, část č. 334 (19. 2. 2009)

218. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 504/3/ - vrácený Senátem
část č. 142 (10. 2. 2009), část č. 163 (11. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 18 (17. 3. 2009), část č. 23 (18. 3. 2009), část č. 186 (1. 4. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
část č. 62 (18. 3. 2009), část č. 112, část č. 115 (25. 3. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
část č. 201 (1. 4. 2009)

92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení
část č. 195 (1. 4. 2009)

107. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 198-199 (1. 4. 2009)

108. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 199 (1. 4. 2009)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 199 (1. 4. 2009), části č. 225-226 (3. 4. 2009)

110. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 199 (1. 4. 2009)

111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
části č. 199-200 (1. 4. 2009)

112. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 198 (1. 4. 2009)

155. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 198 (1. 4. 2009)

53. schůze (24. 3. 2009)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 27 (24. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 108 (5. 5. 2009), části č. 133-134 (6. 5. 2009), část č. 162, část č. 164 (12. 5. 2009)

1. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 796/ - prvé čtení  
část č. 13, část č. 19 (28. 4. 2009)

27. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení
část č. 81 (29. 4. 2009)

31. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení
část č. 159 (6. 5. 2009)

152. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - třetí čtení
část č. 193 (13. 5. 2009)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - třetí čtení
část č. 221 (15. 5. 2009)

159. Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 160 (6. 5. 2009), část č. 166 (12. 5. 2009), část č. 222 (15. 5. 2009)

160. Návrh na volbu 5 členů Rady České televize
část č. 160 (6. 5. 2009), část č. 222, část č. 225 (15. 5. 2009)

161. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize
část č. 160 (6. 5. 2009)

162. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 222, část č. 225 (15. 5. 2009)

163. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice
část č. 222 (15. 5. 2009)

195. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 223-224 (15. 5. 2009)

196. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 796/ - druhé čtení
část č. 111 (5. 5. 2009)

197. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 796/ - třetí čtení
část č. 180 (13. 5. 2009)

57. schůze (12. - 15. 5. 2009)

1. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení
části č. 16-17 (12. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 7, část č. 11, část č. 13 (9. 6. 2009), část č. 143 (16. 6. 2009), část č. 157 (17. 6. 2009)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 662 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 15 (9. 6. 2009)

28. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - druhé čtení
část č. 137 (12. 6. 2009)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení
část č. 59, část č. 62 (10. 6. 2009)

143. Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Petra Červenky, Josefa Smýkala a Alfréda Michalíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - třetí čtení
část č. 52 (10. 6. 2009)

169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - třetí čtení
část č. 199, část č. 201 (17. 6. 2009)

179. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - třetí čtení
část č. 248 (19. 6. 2009)

232. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize
část č. 201 (17. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

část č. 53 (9. 9. 2009)

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/4/- vrácený Senátem
část č. 52 (9. 9. 2009)

40. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 52 (9. 9. 2009)

41. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 52 (9. 9. 2009)

43. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 52 (9. 9. 2009)

61. schůze (15. 9. 2009)

části č. 1-2 (15. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení
část č. 37 (30. 9. 2009)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 806/ - prvé čtení
část č. 48 (30. 9. 2009)

42. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou republikou /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 119 (2. 10. 2009)

63. schůze (24. - 25. 9. 2009)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 917/ - zkrácené jednání  
část č. 45, část č. 50 (25. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 141 (3. 11. 2009), část č. 162, část č. 184, část č. 201 (4. 11. 2009)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/3/- vrácený Senátem
část č. 122 (23. 10. 2009)

11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení
část č. 126 (23. 10. 2009)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení
část č. 27 (20. 10. 2009)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení
část č. 180 (4. 11. 2009)

68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 181-183 (4. 11. 2009), část č. 204 (5. 11. 2009)

71. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 183 (4. 11. 2009)

72. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 183 (4. 11. 2009)

73. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 183 (4. 11. 2009)

74. Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky
část č. 183, část č. 201 (4. 11. 2009), část č. 204 (5. 11. 2009)

75. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu - 2. kolo
část č. 183 (4. 11. 2009)

77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb
část č. 43 (21. 10. 2009), část č. 254 (6. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 83 (3. 12. 2009), část č. 131, část č. 133 (4. 12. 2009), část č. 212 (9. 12. 2009), část č. 238 (10. 12. 2009), část č. 289 (11. 12. 2009)

30. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 939/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 21 (1. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
část č. 209, část č. 229, části č. 234-235 (9. 12. 2009)

104. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami
část č. 209 (9. 12. 2009)

105. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice
část č. 210 (9. 12. 2009)

106. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 210 (9. 12. 2009)

107. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 210 (9. 12. 2009)

108. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 210 (9. 12. 2009)

156. Zpráva vlády o aktuálním stavu v případu tzv. bytů OKD
část č. 108 (3. 12. 2009)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 84 (3. 12. 2009)

160. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 211 (9. 12. 2009)

161. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 211 (9. 12. 2009), část č. 288 (11. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 4, část č. 10 (26. 1. 2010), části č. 20-21 (27. 1. 2010), část č. 110, části č. 117-118 (29. 1. 2010), část č. 162 (2. 2. 2010), část č. 179, část č. 183, části č. 186-187, část č. 190, část č. 199 (3. 2. 2010), část č. 289, část č. 292 (5. 2. 2010), část č. 322 (12. 2. 2010)

1. Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 175 (2. 2. 2010)

7. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - druhé čtení
část č. 157 (29. 1. 2010)

37. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 946/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 34 (27. 1. 2010)

86. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení
část č. 29 (27. 1. 2010), část č. 191, část č. 193, část č. 197 (3. 2. 2010)

130. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 197 (3. 2. 2010)

131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 197 (3. 2. 2010)

132. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 197 (3. 2. 2010)

133. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky
část č. 197 (3. 2. 2010)

134. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami
část č. 198 (3. 2. 2010)

135. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice
část č. 198 (3. 2. 2010)

193. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 155 (29. 1. 2010)

194. Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
části č. 131-132, část č. 137, část č. 140 (29. 1. 2010)

68. schůze (9. - 12. 2. 2010)

část č. 1 (9. 2. 2010), části č. 44-46 (12. 2. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
části č. 18-19, část č. 43 (9. 2. 2010)

69. schůze (10. 2. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 42 (10. 2. 2010)

71. schůze (11. - 12. 2. 2010)

část č. 1 (11. 2. 2010)

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení
část č. 11 (11. 2. 2010)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

část č. 2, část č. 4, část č. 6 (25. 2. 2010)

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení
část č. 12 (25. 2. 2010)

74. schůze (26. 2. - 9. 3. 2010)

1. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení
část č. 15 (26. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 3 (9. 3. 2010), část č. 33 (10. 3. 2010), část č. 131, části č. 133-134 (16. 3. 2010), část č. 230 (19. 3. 2010)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/2/- zamítnutý Senátem
část č. 14 (9. 3. 2010)

201. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení
část č. 118 (12. 3. 2010)

205. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 228 (19. 3. 2010)

206. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky
část č. 228 (19. 3. 2010)

208. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice
část č. 228 (19. 3. 2010)

209. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 228 (19. 3. 2010)

210. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 230 (19. 3. 2010)

211. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 228 (19. 3. 2010)

212. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 228 (19. 3. 2010)

213. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 229 (19. 3. 2010)

214. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 229 (19. 3. 2010)

76. schůze (2. 3. 2010)

části č. 3-6 (2. 3. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

1. Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů
část č. 6, část č. 14, části č. 19-20, část č. 23, část č. 28, část č. 30 (18. 3. 2010)

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno
část č. 33 (18. 3. 2010), část č. 48 (15. 4. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 2, části č. 4-5 (13. 4. 2010), části č. 28-29 (14. 4. 2010), část č. 77, část č. 99 (16. 4. 2010)

88. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - třetí čtení
části č. 47-48 (14. 4. 2010)

132. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2.kolo
část č. 98 (16. 4. 2010)

133. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu - 2.kolo
část č. 98 (16. 4. 2010)

134. Návrh na volbu člena Rady České televize - 2. kolo
část č. 98 (16. 4. 2010)

135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 98 (16. 4. 2010)

136. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 98 (16. 4. 2010)

210. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2008
část č. 96 (16. 4. 2010)

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky
část č. 51 (14. 4. 2010), část č. 84 (16. 4. 2010)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

část č. 2 (18. 5. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení
část č. 19 (18. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP