(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O tom rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 176, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Vojíře, aby za základ pro vznášení pozměňovacích návrhů byl vzat komplexní pozměňovací návrh pracovně označený Urban-Vojíř. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Můžete tedy vystupovat s jednotlivými pozměňovacími návrhy v pořadí tak, jak jsem avizovala, tedy pan ministr Bursík, pan poslanec Opálka a pan poslanec Sobotka. Pane poslanče Dolejši - s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Skutečně jenom s faktickou. Protože pan poslanec Vojíř mi umožnil a zároveň mě donutil, abych na něj reagoval, já s potěšením využiji obě cesty. Tedy to, co jsem navrhl, se vztahuje ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. To za prvé. A za druhé, k vládnímu návrhu daní to zopakuji, aby byla jistota, jak se říká.

Pokud jde o příspěvek pana kolegy Doktora, jenom bych chtěl uklidnit ty milionářské domácnosti, které už začaly otevírat šampaňské, snad jim nezkazím víkend - skutečně jsem řekl a myslel 40 %, nikoliv 4 %. Snad někdy příště.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Pan ministr Bursík má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já bych rád odkázal na pozměňovací návrh, který je koncipován jako návrh pozměňovací ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsme nyní vzali za základ, totiž pana poslance Vojíře. Jen mi dovolte krátké zdůvodnění.

Já už jsem zde minule vystupoval v obecné rozpravě a vysvětloval jsem, že návrh sociální demokracie na šrotovné, ale především tak, jak je koncipován, totiž že bude hrazen z účtu Státního fondu životního prostředí v řádu 1,5 až 2 mld. korun, ve skutečnosti je návrhem na likvidaci Státního fondu životního prostředí. Popsal jsem podrobně, jaký je stav na účtu, jaké jsou předpokládané příjmy, jaké jsou již vázané výdaje na spolufinancování projektu z evropských fondů, z operačního programu Životní prostředí, kde je zatím podepsáno a nasmlouváno žádostí za 37 mld. korun, ale celkový objem záleží na kursu česká koruna-euro, ale dělá v tuhle chvíli zhruba 132 mld. korun. A že tímto návrhem kompletně rozvalíte program, kterým se financují čistírny odpadních vod, vodovody, kanalizace, energetické úspory, obnovitelné zdroje, ochrana přírody, environmentální centra. Mrzí mě, že jste vlastně nepřišli s žádným pozměňovacím návrhem, který by změnil tento v principu vadný koncept financování šrotovného. To, že vláda může na základě vyhlášky státní fond zadotovat prostředky ze státního rozpočtu a tím pokrýt šrotovné, je sice "může", ale v návrhu zákona, tak jak to koncipujete, v podstatě likvidujete Státní fond životního prostředí. Mně nezbylo, než pozměňovací návrh nechat vypracovat na úřadě. Zároveň se zpřesňuje specifikace automobilů, které by měly být ve vyšší sazbě šrotovného ve výši 60 tisíc korun, tak aby to bylo v linii a se stejnou filozofií, jako je koncipován zákon o silniční dani, který vlastně dává osvobození od silniční daně pro automobily na alternativní pohon, tzn. stlačený zemní plyn, E85, elektrický pohon nebo hybridní pohon, tzn. spalovací motor v kombinaci s elektromobilem. Tak toto jsme uvedli do shodné linie. Vy tam máte přestavby elektromobilů. Shodl jsem se s experty, že jsme viděli v životě jednu jedinou přestavbu automobilu na elektromobil, a nepochopili jsme dobře, proč to tam je.

Upřesňuje se, že se jedná o automobil, jehož cena není vyšší než půl milionu korun, nesmí přesahovat emise 160 g/km, musí splňovat normu EURO 4, může o to požádat pouze fyzická osoba, která nepodniká, není plátcem DPH a není osobou povinnou k této dani. A to, co je nejpodstatnější a co chci podtrhnout, je to, že žádost se uplatňuje u Státního fondu životního prostředí, ale vyplácí se ze zvláštního účtu Státního fondu životního prostředí, ale finanční prostředky na tento zvláštní účet jsou poskytovány ze státního rozpočtu a mohou být využity výhradně na podporu nákupu nových vozidel kategorie M1 s tím, že náležitosti a podrobnosti stanoví vláda nařízením.

Mně je trochu líto, že tady musím na poslední chvíli zachraňovat situaci, zachraňovat Státní fond životního prostředí a také přínosy, které přináší do zlepšení stavu životního prostředí, pozměňovacím návrhem a že jste nekorigovali ani po tom mém minulém vystoupení ve Sněmovně váš návrh tak, aby nebyl přímým útokem na Státní fond životního prostředí.

Takže děkuji, že jste mně dávali pozornost, a zároveň doporučuji korekci šrotovného tímto směrem. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Nyní mám několik přihlášek, které bych mohla označit jako přednostní - pana zpravodaje, zástupce předkladatelů, ale současně i předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, který mi před chvílí avizoval svoji žádost o přestávku. Takže pane poslanče Sobotko (čeká už před řečnickým pultem), poté pan zpravodaj Vojíř. Pak pan kolega Opálka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, já už jsem se hlásil před hodnou chvílí, také s uplatněním přednostního práva. Chtěl bych pouze se přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který jsem nechal písemně rozdat k tomuto tisku, s tím, že vztahuji tento pozměňující návrh ke komplexnímu usnesení sociálního výboru. Čili hlásím se k tomuto pozměňujícímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Pane zpravodaji Vojíři, můžete přednést svůj návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní místopředsedkyně, já bych měl následující drobný pozměňovací návrh k onomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Kdyby se někdo divil, proč není obsažen, tak to proto, že je to alternativa k jednomu bodu: V části 13. nově vkládaném § 37d odst. 1 písm. b) se slova "vybraný autovrak starší 10 let" nahrazuje slovy "vybraný autovrak starší 15 let".

Dovolte mi jen velmi stručné odůvodnění tohoto návrhu. Myslím si, že v mnoha diskusích jsme si už řekli, jestli šrotovné je, nebo není přínosem. Myslím si, že jak nás čas posouvá, tak se ukazuje, jestli zavedení šrotovného v České republice je něčím, tak je spíše tím, co myslím kolegové z levice nazývají jistou mírou solidarity v Evropě, protože jestli to nějaký efekt mělo, tak to mělo především zavedení šrotovného v Německu, protože tak velká ekonomika prostě určitým způsobem, řekněme, rozhýbala automobilový trh.

Co se týče dalších parametrů, když už si řekneme, že je to jakási míra spíše solidarity s Evropou, tak bylo řečeno, že přece jen bychom se mohli možná vydat na cestu, která by se dala označit jako pokus stáhnout z našich silnic velmi stará a svým způsobem možná i nebezpečná vozidla. Proto návrh snížit hranici na 15, resp. pod 15 let, protože si myslím, že tato vozidla - i statisticky se ukazuje - nesplňují téměř vůbec nic, ať už z hlediska emisí se pohybují velmi na hraně nebo potřebují výjimku, když mají dostat STK, nebo jsou ve velmi diskutabilním technickém stavu atd. Tedy pokud už se máme nějakým způsobem touto cestou vydat, a já stále říkám, že to není úplně ideální projekt, tak jsem navrhl tento drobný pozměňovací návrh. Toť vše.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. A nyní tedy má slovo předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Tluchoř. Pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych si vás v tuto chvíli dovolil požádat o 20 minut přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS s tím, že v 16.30 bychom pokračovali volebním blokem. Přišlo nám to jako vhodnější než teď začít volby a pak 20 minut dělat pauzu před vydáváním lístků. Takže já vás poprosím o těch 20 minut přestávky na poslanecký klub a poté bychom se vrátili k volebnímu bodu. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Vyhlašuji 20minutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Svolávám tímto poslanecký klub ODS - prosím, do Státních aktů. A v 16.30 zde pokračuje schůze volebními body.

 

(Jednání přerušeno v 16.10 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP