(15.50 hodin)
(pokračuje Dolejš)

K samotnému nastavení. V textu jsou tabulky. Každý se může pokochat, jak je to konkrétně. Jenom bych připomněl, že jestliže v roce 2007 před zavedením rovné daně jsme měli čtyři pásma s horní sazbou kolem 32 %, tak když se podívám hlouběji do minulosti, tak v roce 1993 až 1996 jsme měli šest pásem a ta horní sazba byla 47 %. 47 %. Čili v době hluboké transformace české ekonomiky byla takto daň z příjmu nastavena. Tento návrh zavádí pět pásem, jak již jsem řekl, a horní sazba je 4procentní, čili nachází se někde mezi těmito dvěma hodnotami. To znamená je poněkud výš než 32 % a méně, než byla sazba v první polovině 90. let.

Jaký tento návrh může mít účinky. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že progrese se vrací v poměrně relativně umírněné podobě, tak rozpočtový dopad je, dá se odhadnout, víceméně neutrální. S ohledem na krizi je ta progrese opravdu mírná, zvyšuje nejenom solidaritu lidí s nadprůměrnými příjmy, ale zároveň zvyšuje netto důchody u nízkopříjmových kategorií. Přestože by mohla být více méně neutrální, neodvažuji se to počítat do detailu, tak se může jednat o opatření, které může stimulovat poptávku. Proč? Protože ty nízkopříjmové kategorie, tedy ty chudší domácnosti, mají daleko větší sklon k spotřebě.

Závěrem bych poprosil, abyste se věnovali tomuto návrhu nikoliv jako nějakému levičáckému excesu. Ono skutečně není přerozdělování jako přerozdělování. Jestliže se zamyslíme nad tím, že toto je možnost zavést přerozdělování tzv. vertikální, tedy od bohatých k chudým, tak to vlastně narovnává šance pro poměrně široké skupiny obyvatelstva. Pokud byste chtěli mít určité výhrady k přerozdělování, chápu to, ale tyto výhrady by měly být spíše směřovány k přerozdělování tzv. horizontálnímu, to znamená kdy alokujeme veřejné zdroje na základě úřední libovůle a takové rozhodování, kdy tomu dala, tomu dala, tomu nedala, přitom jsou to zhruba srovnatelné subjekty, tak můžeme říci, že tady vytváříme určité riziko devastace vztahu k odpovědnosti za takto získané peníze. Ale to vertikální přerozdělování takto koncipováno není. Skutečně je to o šancích, rovných šancích, a proto to není čistě levičácký návrh, ale troufnu si říct, že i racionálněji uvažující ekonomové, nebo dokonce z opačného spektra libertariáni, vnímají, že vertikální přerozdělování má určitou efektivnost.

Čili toto, čím jsem skončil, je jistá přímluva za to, abyste tomu věnovali pozornost i vy, kteří nesedíte v levé polovině spektra, protože si troufnu říct, že ty země, kde to takto mají zavedené, určitě nejsou na prahu socialismu, nejsou na prahu levicové revoluce, prostě pouze používají hlavu a chovají se odpovědně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Nyní se o slovo přihlásil zpravodaj pan kolega Vojíř. Ovšem s faktickou také pan poslanec Doktor. Takže nejprve dáme prostor poznámce faktické, potom panu zpravodaji, taktéž poté s přednostním právem panu ministru Bursíkovi.

 

Poslanec Michal Doktor: Mé vystoupení nebude delší než pár vět v rozsahu jedné minuty. Pan kolega Jiří Dolejš velmi dobře ví, že ta přímluva, ačkoliv možná směřovala ke mně, vyslyšena nebude. Na druhou stranu, abych prokázal, že jsem bedlivě poslouchal, pro účel stenozáznamu chtěl bych jej upozornit, že se dopustil drobného přeřeknutí se ve chvíli, kdy mluvil o sazbách daně z příjmu a té progresivní sazby vyjádřené číslem, tak použil výraz 4 procent, nikoliv 40 procent - tedy správně údaj 40 procent.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan zpravodaj Vojíř. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane vicepremiére, dámy a pánové, dovolte mi učinit a navrhnout vám několik věcí a postupů.

Za prvé. Máte rozdán na lavicích tzv. komplexní pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 743 a mělo by být určitou dohodou Sněmovny, k čemu případně podávat pozměňovací návrhy. My jsme tento tisk přerušili, myslím, že po prvním vystoupení včera, a chtěl bych poprosit i svého ctěného předřečníka, který případně bude dávat pozměňovací návrh, zdali by jej případně nevztáhl ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, anebo případně jestli by jej nechtěl například přímo do daně z příjmu, která bude teprve následovat. To znamená ten prostor je určitě díky tomu, že projednáváme, myslím, celkem čtyři zákony, širší, takže lze nalézt určitě místo, kam případně třeba i sazbu daní jinou, než je teď stanovena, vtělit například. To jenom, aby ta materie byla vůbec nějak uchopitelná.

Takže za prvé navrhuji, aby za základ projednávání sněmovního tisku číslo 743 byl vzat rozdaný komplexní pozměňovací návrh, který je identifikovaný jmény Urban a Vojíř a podepsán také. To je první věc. Nevím, jestli se o tom nemusí hlasovat, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Budeme bezprostředně hlasovat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dobře, děkuji. A až bude odhlasován, tak se ještě jednou hlásím do podrobné rozpravy a omlouvám se těm, myslím, že jednomu nebo dvěma kolegům, kteří vystupovali přede mnou, aby případně vztáhli svůj návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, anebo případně si vybrali některý z těch následujících zákonů, které otvírají příslušnou materii. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Stejný návrh jako vy, pane zpravodaji, ovšem má i pan kolega Opálka, který si přeje, aby za základ byl vzat komplexní pozměňovací návrh, tak jak je obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku. Já avizuji to, co vám nyní pan kolega Opálka sdělí, než tedy dám hlasovat o tom, který z návrhů to bude, což bych měla dát bezprostředně, ale vím, že v podstatě navrhujete něco podobného, ovšem týká se to jiné předlohy, tak dám slovo ještě panu poslanci Opálkovi. Panu zpravodaji Vojířovi se tímto omlouvám.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že procedurálně před mým přihlášením včera pan Vojíř mi neumožnil vystoupit, tak jsem chtěl upozornit na to, a ona je to role zpravodaje, že výbor pro sociální politiku přijal komplexní pozměňovací návrh, a aniž se rozhodlo, jestli se budou návrhy předkládat k původnímu návrhu zákona, nebo k pozměňovacímu návrhu komplexnímu výboru pro sociální politiku, protože rozpočtový ani hospodářský výbor žádné usnesení v tomto smyslu nepřijal, tak se začaly předkládat jednotlivé pozměňovací návrhy. Tak zdůrazňuji, že tady je určitý konsens. Já se přiznám k tomu, že mi vyhovuje ten původní podklad, takže není moje role, abych protlačoval usnesení výboru pro sociální politiku, které si projednala Občanská demokratická strana a Česká strana sociálně demokratická, ale je třeba říci, že tu není jenom jeden komplexní pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Takže vy, pane poslanče, nenavrhujete, aby za základ pro vznášení pozměňovacích návrhů ve druhém čtení byl vzat komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku. Platí tedy jeden jediný návrh, a to je ten, který přednesl pan zpravodaj Vojíř. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nicméně pro vysvětlení a i pro klid duše pana předřečníka, ten komplexní pozměňovací návrh, který je identifikován a podepsán Urban-Vojíř, obsahuje plné usnesení výboru pro sociální politiku, ale navíc jsou tam určitá, řekněme, doporučení nebo ustanovení týkající se, dopadající třeba na Ministerstvo průmyslu a obchodu a na Ministerstvo financí. Takže ten náš návrh akceptuje plně to, co bylo usneseno ve výboru pro sociální politiku. Proto je univerzálnější a širší, takže doporučuji, aby byl vzat za základ tento návrh. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP