(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, prosím, posaďte se. Poprosím o vystoupení pánů ověřovatelů, poprosím o vystoupení pana poslance Petra Bratského, aby nás seznámil s výsledkem hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Jménem ověřovatelů chci konstatovat, že hlasovalo 195 poslankyň a poslanců, 5 se hlasování nezúčastnilo. Pro návrh hlasovalo 96 poslankyň a poslanců, proti hlasovalo 99 poslankyň a poslanců.

Dovoluji si vás vyzvat, abyste v souladu se zákonem pokračoval konstatováním, pane předsedo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna odepřela vyslovit vládě důvěru, což v souladu s ustanovením § 85 odstavec 3 oznámím prezidentu republiky. Tím bod končím.

 

Budeme pokračovat bodem

 

2.
Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

 

Žádám předsedu volební komise poslance Petra Tluchoře, aby se ujal slovo. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, pane premiére, ctěná vládo, dámy a pánové, k dnešnímu dni jsou neobsazena tři místa členů dozorčí rady České konsolidační agentury, neboť dne 10. července skončilo pětileté volební období třem členům - Michalu Doktorovi, Josefu Hojdarovi a Miloslavu Vlčkovi. Dne 31. října 2006 skončí volební období dalšímu členu, a to Pavlu Tollnerovi.

Navrhuji, abychom na příští schůzi provedli volbu čtyř členů dozorčí rady České konsolidační agentury tak, že třem, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, započne jejich volební období dnem volby, čtvrtému dnem 1. listopadu 2006.

Pane předsedo, prosím, abyste k tomuto návrhu otevřel rozpravu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám.

Prosím, pane předsedo, ještě jednou zopakujte, do kdy se podávají návrhy.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nebudu to opakovat, ještě jsem to neřekl, tak to učiním až nyní.

Jménem volební komise vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na členy dozorčí rady České konsolidační agentury do úterý 10. října 2006 do 16.00 hodin.

Protože se jedná o volbu podle zvláštních předpisů, tj. zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, byla lhůta stanovena tak, aby volební komise obdržela návrhy nejpozději deset dní přede dnem volby a ta mohla být provedena na schůzi Poslanecké sněmovny, jejíž zahájení je plánováno na 24. říjen 2006.

Nyní prosím, pane předsedo, můžete dát hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu a jeho odročení do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 190 poslanců hlasovalo pro návrh 182, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy bod do příští schůze.

 

Znovu bych chtěl ještě zopakovat, že návrhy se podávají do úterý 10. 10. do 16.00 hodin. Tím bod končím.

O slovo mě požádal ještě pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Dovoluji si svolat volební komisi ihned do místnosti 55 a poslanecký klub ODS do stálých prostor za 15 minut.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, projednali jsme stanovený pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Loučím se s vámi, na shledanou.

 

(Schůze skončila v 18.25 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP