(Jednání pokračovalo ve 14.37 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední část dnešního jednání. Prosím, aby se nejdříve slova ujal předseda volební komise pan poslanec Petr Tluchoř a informoval nás o výsledcích voleb. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky bloku tajných voleb. Začnu něčím pozitivním, tedy tam, kde jsme byli plně úspěšní. A to jsou dvě věci.

 

To se týká volby člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 152). Zde bylo vydáno 183 hlasovacích lístků a pan Cyril Zapletal byl zvolen 156 hlasy. Tedy blahopřeji. (Potlesk z levé části sálu)

 

Druhý, maličko slabší výsledek, nicméně ještě stále velmi velmi úspěšný, je u volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesů zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti (bod 157). Zde ze 183 hlasů pan poslanec Vladimír Hink získal hlasů 126, a tedy i on byl velkou většinou zvolen. I jemu blahopřeji. (Potlesk z pravé části sálu)

 

Dále si vás dovolím informovat o výsledku druhého kola první volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 150), kde kandidovala paní Ema Bendová. Ta obdržela ze 183 vydaných hlasovacích lístků 37 hlasů, a tudíž nebyla zvolena a tím tento bod končí.

 

Druhý bod týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 151), kde se jednalo o první kolo a o volbu paní Jany Halámkové, zde bylo ze 183 vydaných hlasovacích lístků pro Janu Halámkovou odevzdáno 41 hlasů, a tudíž nikdo nebyl zvolen a paní Jana Halámková postupuje do druhého kola.

 

Dále zde máme volbu členů rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 155). Ještě než vám oznámím výsledky tohoto hlasování, tak si nemohu odpustit jednu drobnou poznámku. Když jsem se, než jsme se rozešli na tajnou volbu, vám snažil podsunout informaci toho typu, že má-li být lístek platný, je možné zakroužkovat pouze šest z navržených sedmi kandidátů, tak už nebyla taková pozornost zřejmě tomu věnována, neboť 41 hlasovacích lístků bylo neplatných. Některé právě z toho důvodu, že bylo sedm zakroužkovaných jmen. Nicméně je to zřejmě život, a v tomto případě tedy ze 183 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 114 platných hlasovacích lístků a jednotlivé hlasy pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány takto:

Pro Tomáše Baldýnského 49 hlasů, pro Terezu Dvořákovou 99 hlasů, pro Jiřího Králíka 19 hlasů, pro Jiřího Kubíčka 95 hlasů, pro Karla Ocha 85 hlasů, pro paní Milicu Pechánkovou 88 hlasů a pro pana Kristiána Sudu 41 hlasů. Ze 183 hlasů je tedy nadpoloviční většina 93 hlasů a té dosáhli paní Tereza Dvořáková a Jiří Kubíček a ti byli zvoleni v prvním kole. Do druhé kola postupuje dvojnásobek volných neobsazených míst, tudíž všichni neúspěšní kandidáti z prvního kola.

 

Na závěr mi dovolte, abych vás informoval o výsledcích volby členů dozorčí rady Vinařského fondu (bod 154). I zde bylo vydáno 183 hlasovacích lístků a pro jednotlivé kandidáty byl odevzdán následující počet hlasů: Pro pana Michala Haška 125 hlasů, pro pana Pavla Kováčika 129 hlasů, pro paní Lenku Mazuchovou 97 hlasů, pro pana Jiřího Papeže 129 hlasů, pro pana Přemysla Rabase 54 hlasů, pro pana Pavla Suchánka 120 hlasů, pro pana Jakuba Šebestu 85 hlasů a pro pana Josefa Vaculíka 110 hlasů.

Páni a paní Hašek, Kováčik, Mazuchová, Papež, Suchánek a Vaculík byli zvoleni v prvním kole. Do druhého kola na jedno neobsazené místo postupují pan poslanec Rabas a pan Šebesta.

 

V tuto chvíli to je veškerá informace o výsledku voleb. Pokud mi dovolíte ještě učinit jeden návrh, tak je to návrh na zařazení druhého kola těchto voleb a návrh volební komise si dovolím říct, že by se volilo dnes v 18 hodin druhé kolo, abychom dnes volbu uzavřeli. Děkuji pěkně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP