Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. srpna 2006 v 10.04 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Milé dámy, vážení pánové, paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno a zahajuji přerušené jednání ustavující schůze. Prosím vás, posaďte se.

Myslím si, že už to docela ovládáme, takže vás prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Zdeněk Lhota mi nahlásil, že má náhradní kartu číslo 2. Mám tady omluvu pana poslance Tomáše Hasila. To je jediná omluva, kterou tady mám.

 

Přistoupíme k projednávání bodu, kterým je opět

 

9.
Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

 

Je to šestá volba. Prosím předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby se ujal slova. Prosím o klid! (Zvoní.) Máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám dobré jitro. Dovolte mi, abych pokračoval v bodu volba předsedy Poslanecké sněmovny.

Volební komise se na své dnešní 7. schůzi sešla a projednala přípravu již šesté volby předsedy Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení číslo 17. Dovolte mi, abych vám sdělil, že ve stanovené lhůtě poslanecké kluby nenavrhly žádného kandidáta pro šestou volbu předsedy Poslanecké sněmovny, a proto se volba předsedy Poslanecké sněmovny dnes nekoná.

Podle citovaného usnesení volební komise budu vyhlašovat následně lhůty pro podávání návrhů na sedmou volbu předsedy Poslanecké sněmovny a ještě doplnění pro první volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny, a to podmíněně v návaznosti na to, zda Poslanecká sněmovna rozhodne o jednacím dnu pondělku. V takovém případě by lhůta na podávání takových návrhů byla do pátku 11. srpna do 20 hodin a schůze by pokračovala v pondělí 14. srpna od 14 hodin. Pokud by tento návrh přijat nebyl, bylo by to analogicky s tímto týdnem, tedy lhůta by byla do středy do 20 hodin a schůze by pokračovala v pátek 11. srpna v 10 hodin.

Já si myslím, pane předsedo, že v tuto chvíli by bylo nejvhodnější hlasovat o návrhu na pondělí 14. srpna jako jednacím dnu Sněmovny.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo, za zprávu. Když dovolíte, otevřu rozpravu ke všemu, co jste sdělil Sněmovně. Otevírám rozpravu k řečenému. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, tak ji ukončím.

Pan předseda naznačil, že to, o čem bychom měli a mohli hlasovat, je to, jestli 14. srpen bude jednacím dnem. Je to návrh hlasovat o tom, jestli učiníme pondělí 14. srpna jednacím dnem Sněmovny. To je, myslím, jediné, s čím bychom se měli vypořádat.

Prosím vás, abyste se přihlásili, pokud jste to ještě neučinili. Já ještě zazvoním, kdyby náhodou byl někdo mimo.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby pondělí 14. srpna se stalo jednacím dnem Sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 12. Přítomno je 195 poslanců, pro hlasovalo 184, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Pondělí se stalo jednacím dnem a nám nic nebrání ve vyhlášení lhůt. Ještě to můžete zopakovat. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů pro sedmou volbu předsedy Poslanecké sněmovny a pro první volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny do pátku 11. srpna do 20 hodin.

Ještě upozorňuji, že dosud podané návrhy na místopředsedy pochopitelně zůstávají nadále akceptovány, není potřeba je podávat znovu.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přerušuji ustavující schůzi do 14. srpna do 14 hodin, kdy budeme pokračovat.

Přeji vám příjemný den.

 

(Jednání skončilo v 10.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP