Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. srpna 2006 ve 14.02 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, přeji vám příjemné odpoledne a zahajuji přerušené jednání naší ustavující schůze. Nejdříve vás opět poprosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Paní poslankyně Konečná má kartu č. 3, pan poslanec Váňa kartu č. 2.

Nemám tady omluvy, ale avizovali mi, že budou dnes omluveni dva poslanci. Takže aspoň ústně jsem byl upozorňován, že bude omluven pan poslanec Patera a také pan poslanec Vnouček. Předpokládám, že to tak je.

A můžeme snad přistoupit k projednávání toho devátého bodu, nad kterým dlíme už delší dobu, to je

 

9.
Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

 

Opět poprosím předsedu volební komise pana poslance Tluchoře, aby nás informoval o kandidátovi, představil nám ho a seznámil nás s postupem. Prosím o klid. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne. Volební komise na své dnešní, osmé schůzi projednala přípravu již sedmé volby předsedy Poslanecké sněmovny a přijala usnesení č. 18. Dovolte, abych vám sdělil, že ve stanovené lhůtě, tedy do pátku 20.00 hodin, navrhl poslanecký klub České strany sociálně demokratické za kandidáta pro sedmou volbu předsedy Poslanecké sněmovny pana poslance Miloslava Vlčka.

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem v tajném hlasování. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. V prvním kole je předsedou Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců; pokud kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců nezíská, koná se druhé kolo sedmé volby. Pokud ani ve druhém

(pokračuje Tluchoř)

kole kandidát není zvolen, koná se podle článku 3 bod 18 volebního řádu Poslanecké sněmovny nejpozději do 10 dnů první kolo další volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.

V tuto chvíli je tajná sedmá volba předsedy Poslanecké sněmovny technicky připravena a může být kdykoli zahájena.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď otevírám rozpravu k tomu, co tady bylo řečeno, ke kandidátovi i ke způsobu volby. Kdo se do ní hlásí? Vidím, že jako první se hlásí pan poslanec Vlček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, všichni dobře víme, jaké jsou dohodami politických sil této Sněmovny dány podmínky mého zvolení. Je to za jistých okolností volba s časově omezeným mandátem. Na tom se shodli předsedové všech pěti politických stran při jednání s prezidentem republiky. Česká strana sociálně demokratická, která mě do funkce nominovala, svým politickým partnerům požadované garance, že za přesně definovaných podmínek ze své funkce odstoupím, jednoznačně dala a dává i dnes. Činí tak s vědomím, že při politických jednáních předsedů parlamentních stran na Pražském hradě zmínil pan prezident výslovně také možnost, že v eventuálních dalších pokusech o sestavení vlády dostane šanci i Česká strana sociálně demokratická.

Rád bych k tomu ještě dodal, že v případě podobných politických dohod se zpravidla nejedná o konkrétní osobu. Myslím si, že je tomu tak i tentokrát. Jde o mě, o mé dobré jméno a o mou čest. Proto já, Miloslav Vlček, vám nyní z tohoto místa dávám slovo, že pokud budu zvolen, pak nejenže budu funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vykonávat v souladu se zákony a ústavou této země, ale přesně a do písmene dodržím vše, co bylo dojednáno.

A nyní bych přečetl veřejné prohlášení kandidáta na dočasného předsedu Poslanecké sněmovny a veřejný závazek politické strany, která ho nominuje:

Strana, která získá pozici předsedy Poslanecké sněmovny, se zavazuje, že předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rezignuje na svoji funkci nebo bude odvolán hlasy všech poslanců, včetně poslanců vlastní strany:

1. okamžitě po vyslovení důvěry nové vládě Poslaneckou sněmovnou v prvním pokusu a svolání schůze následující,

2. okamžitě poté, co je předsedou vlády jmenován kandidát ze stejné strany jako předseda Poslanecké sněmovny,

3. odstoupí předtím, než by využil svého ústavního práva předložit prezidentu republiky nominaci na předsedu vlády ČR.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Vidím - to je hlásící se pan poslanec Prosek. Omlouvám se - pan poslanec Prosek.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, volba předsedy Poslanecké sněmovny nepochybně není bezvýznamnou formalitou, jakkoli se jedná o mandát dočasný. V těch minulých neúspěšných volbách se kandidáti představovat nemuseli, protože jak u osoby paní místopředsedkyně Němcové, tak u osoby pana místopředsedy Kasala se jedná o osoby veřejně velmi dobře známé a názorově profilované. Já jako nový poslanec bych se rád nyní obrátil prostřednictvím předsedajícího na pana poslance Vlčka, aby se představil těm, kteří s ním v minulém období poslaneckou lavici neměli tu čest sdílet. Děkuji.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Rozumím. To byl příspěvek a také určitá žádost pana poslanec Proseka. Prosím pana poslance Vlčka - který už se rozhodl reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce představil. V Poslanecké sněmovně jsem už čtvrté volební období, začínal jsem v Poslanecké sněmovně ve výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí, ve výboru zemědělském, v minulém volebním období jsem končil jako předseda rozpočtového výboru. V Poslanecké sněmovně jsem od roku 1996 a jsem ještě prvním místopředsedou poslaneckého klubu. Jsem podruhé ženatý, mám čtyři děti. Pocházím z Konice, okres Prostějov, Olomoucký kraj.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP