(14.10 hodin)

Předsedající Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dál chce vystoupit do rozpravy? Pokud již nikdo nic nechce sdělit, tak rozpravu ukončím a zeptám se pana předsedy, jestli…?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak už jsem říkal, tajná sedmá volba předsedy Poslanecké sněmovny je technicky připravena a za několik málo minut může začít.

Chci ještě jednou prosím připomenout způsob hlasování, i když jsme si ho již vyzkoušeli. Souhlas s navrženým kandidátem prosím vyjádřete zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Nesouhlas s volbou tohoto kandidáta vyjádřete prosím křížkem přes pořadové číslo před jménem navrženého kandidáta. Ostatní úpravy hlasovacího lístku způsobují to, že váš hlas je neplatný.

Volební komise začne vydávat hlasovací lístky ve 14 hodin 15 minut po dobu dvaceti minut, čili do 14 hodin 35 minut. Potom potřebuje, řekněme, patnáct minut na sečtení hlasů, čili já navrhuji přerušení schůze do 14.50 hodin.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Takže ve 14.50 hodin se už můžeme sejít? (Souhlas.) Dobrá.

Takže ještě než přeruším, tak řeknu, že za pět minut se začnou vydávat lístky. Od 14.15 je možné hlasovat do 14 hodin 35 minut. Do 14.35 je možné hlasovat a tady se znovu sejdeme ve 14 hodin 50 minut.

Přerušuji jednání schůze.

 

(Jednání přerušeno ve 14.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP