(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní kolegyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi zahájit další jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny. Ještě jednou přeji dobré ráno.

Prosím, abyste se nyní přihlásili identifikačními kartami, eventuálně mi sdělili, kdo bude potřebovat náhradní kartu. Pan poslanec Paroubek má kartu č. 21.

Mám tady nějaké omluvy, které bych vám měl přečíst. Z poslanců se omlouvá paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, paní poslankyně Anna Čurdová, Tomáš Dub - ti dva jsou na zahraniční cestě, ze zdravotních důvodů se omlouvá Vladimír Hink, v zahraničí je od 14.30 Pavel Hrnčíř, stejně tak od 14.30 je v zahraničí Vladimír Koníček a Rudolf Kufa. Ze zdravotních důvodů je stále omluven Tomáš Kvapil, z rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Dagmar Molendová, v zahraničí je Daniel Reisiegel a pak je tady ještě omluven pan poslanec Jiří Petrů - od 13 do 19, je to tak? (ano) A pan poslanec Vladislav Vilímec...

Pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Karel Černý má náhradní kartu č. 17.

Nyní bych ještě sdělil, jak to vypadá se členy vlády. Pan ministr Bursík má náhradní kartu č. 3, z vlády se omlouvá Mirek Topolánek, Daniela Filipiová a Václav Jehlička.

Pan poslanec Šoltys má náhradní kartu č. 19.

Z dopoledního jednání se omlouvá také Miroslav Kalousek. Do 12 hodin se omlouvá Michael Kocáb. Na celý den se omlouvají Jiří Pospíšil, Martin Říman, Karel Schwarzenberg, v zahraničí jsou dva ministři - Cyril Svoboda a Alexandr Vondra, takže se také omlouvají.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, tam, kde jsou splněny zákonné lhůty. Jenom vám řeknu, že to jsou body 131, 150, 151, 125 a 139. Pak bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 87 a pak bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, a to jsou body 124 a 130. Pokud bude čas, měli bychom pokračovat také zákony z bloku třetích čtení, které nebyly pevně zařazeny, ale mají splněny zákonné lhůty - těch je potom celá řada.

Pak tady mám také přihlášky vaše k návrhu na změnu schváleného pořadu, těch tady mám také pár, takže vám budu postupně dávat slovo, jak jste se přihlásili. Nejdřív je tu přihlášen poslanec Pavel Hojda, pan Stanislav Grospič, Zdeněk Prosek, Jiří Čepelka, Petr Pleva a paní poslankyně Páralová. Takže bych poprosil nejdřív pana poslance Hojdu, aby přednesl svůj první návrh.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, na včerejšek bylo zařazeno pevně druhé čtení bodu č. 7, zákona o civilním letectví. Bohužel, protože si klub sociální demokracie vzal přestávku, jsme se k tomuto druhému čtení nedostali. A já bych poprosil Sněmovnu, zdali by souhlasila, abychom tento bod - druhé čtení zákona o civilním letectví, sněmovní tisk 590 - zařadili jako první bod dnešního jednání před již pevně zařazené body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Moment, jako první bod dnes? (Ano.) Před ty pevně zařazené body?

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano. Je to také z toho důvodu, že pan ministr nebude mít potom už možnost se dnešního jednání zúčastnit. A v případě, že bychom zahájili druhé čtení až příští týden, tak je bohužel možnost, že by se třetí čtení neprojednalo na této schůzi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Návrh je to jasný, budeme o něm hlasovat.

Požádám nyní pana poslance Grospiče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o nové zařazení bodu, který se týká návrhu zákona o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Který je to bod?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Je to nový bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Který? (V sále není vůbec slyšet.)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Nový. Týká se tisku č. 782, kterým je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče, už jsem si myslel, že mi i zvon zašantročili, ale je tady (zvoní zvoncem) - prosím, zvon by vám měl sdělit, že ani ti, kteří se snaží, nejsou schopni slyšet to, co pan poslanec Grospič říká.

Jen bych vám chtěl říci, jestli je to první čtení, tak to asi nebude možné zařadit takto, jak si to představujete. Nebo je to druhé čtení? V které fázi to je?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Je to prvé čtení, je to nově zařazené. Navrhoval bych to zařadit na úterý příští týden jako druhý bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, pokud je to první čtení, tak ten bod musí tady být 10 dní předtím, než o tom budeme takto hlasovat, takže to by bylo nehlasovatelné. Pokud je to opravdu nový bod v tom smyslu, jak vy říkáte, prvé čtení, tak jsem přesvědčen, že to hlasovatelné není. Protože chybí desetidenní lhůta.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Desetidenní lhůta už uplynula.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Já jsem přesvědčen, že 10 dní musí uplynout do začátku schůze. Ale abych to zjednodušil, jménem dvou klubů bych dával stejně veto na zařazení nového bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, dobrá. Bylo tady sděleno, že by bylo podáno veto dvěma kluby proti zařazení nového bodu, takže kdybychom se shodli, že to budeme hlasovat, tak to stejně neprojde. Ale já si myslím, že je to neprůchodné. Takže omlouvám se panu poslanci Grospičovi.

Požádal bych o dalšího, je to Zdeněk Prosek jako další přihlášený a pak Jiří Čepelka. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP