(20.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Doplním tedy výklad legislativy v tom, že § 63 odst. 1, který cituje pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, je obecným ustanovením. Speciální úpravu přináší § 90 odst. 7, který přesně pojednává o průběhu prvého čtení a říká přesně, že Poslanecká sněmovna se usnese, že vrátí návrh zákona navrhovateli k dopracování nebo jej zamítne. Nerozhodne-li tak, přikáže návrh k projednání výboru, popřípadě dalším atd. To je úplná informace k tomuto sporu.

Hlásil nyní předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já myslím, že výklad legislativy je jasný. Proti tomu v souladu s jednacím řádem zazněla námitka. Pojďme o ní hlasovat. Podle výsledku půjdeme dál.

Ale musím k tomu dodat panu poslanci Tlustému: Nezávidím vám vaše advokáty! (Potlesk části sněmovny zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Protože není teď žádná rozprava, jsou tady procedurální návrhy, já tedy - ještě musím dát slovo místopředsedovi Sněmovny, který ale je zrazován od tohoto vystoupení... Ale nedá se. Slovo má místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, já jenom že existuje ještě jedna možnost. Kdyby kterýkoliv z ministrů otevřel rozpravu, tak poslanec Tlustý může žádat o hlasování nejdřív o přerušení a může se prostě hlasovat. To znamená kdyby kdokoli z ministrů takto otevřel rozpravu, tak to může pan poslanec Tlustý přednést tak, aby se to mohlo hlasovat. Na to upozorňuji, že takovéto řešení to má.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za toto upozornění. A já, pokud nehodlá nikdo se tímto upozorněním řídit, dávám návrh na hlasování v tomto pořadí. Nejprve, tak jak zazněly - návrh na vrácení, poté podmíněný návrh na zamítnutí. Neprojdou-li tyto návrhy, budeme hlasovat o přikázání výborům.

Ptám se, zda má někdo námitku proti mému postupu. Námitka byla vznesena. Čili nechám hlasovat o námitce potom, zda tedy Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že bude hlasovat v duchu námitky, tedy o třech návrzích - vrácení, zamítnutí s podmínkou a odročení a přerušení do doby.

Registruji váš návrh na odhlášení, proto vás požádám, abyste se nejprve přihlásili svými registračními kartami. Doufám, že jsou všichni přítomni a že budu moci zahájit hlasování.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu - na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování číslo - (Hlasitý projev nesouhlasu z lavic. Výkřiky poslanců.)

Pardon. Hlasování zahájeno nebylo. Vyhovuji tedy hlasům, které chtějí nejprve námitku. Rozhodneme o námitce, abychom si tím určili postup hlasování.

 

O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 126, které zahajuji. Je to námitka proti mému návrhu. Kdo s touto námitkou souhlasí? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 126. Přítomno 184. Pro 93, proti 88. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy hlasovat - pardon, ještě ale proběhne kontrola tohoto hlasování. (Po chvilce.) Je námitka, prosím? Námitka? Není, můžeme tedy pokračovat. Budeme pokračovat návrhem na zamítnutí předloženého zákona.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 127. Táži se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 127. Přítomno 184. Pro 90, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Je před námi hlasování o vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování do - jestli to řeknu dobře - do doby, než bude vytvořená dočasná parlamentní komise pro - (Hlasy: Ne.) Takto zněl ten návrh pana místopředsedy Vojtěcha Filipa, prosím bez komentářů z pódia. - Do doby vytvoření parlamentní komise pro odstranění majetkových křivd. Bylo to tak, pane místopředsedo?

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP