(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Dále navrhuji jako další bod vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, sněmovní tisk číslo 355, druhé čtení, a jako další bod navrhuji vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, sněmovní tisk č. 355 třetí čtení.

Důvodem tohoto mého návrhu je skutečnost, že Poslanecká sněmovna v rámci minulé schůze Poslanecké sněmovny zamítla návrh programu schůze Poslanecké sněmovny, 25. schůze, kde byly tyto body obsaženy. Domnívám se, že existují vážně důvody pro to, abych tyto návrhy znovu navrhl na program schůze.

Nejprve mi dovolte, abych se zastavil u vládního návrhu zákona. Já vím, že je velmi netradiční, aby zde opoziční poslanec navrhoval urychlené projednání vládního návrhu zákona o spotřební dani, já jsem očekával, že to učiní někdo z vládních poslanců. Pokládám za velmi paradoxní a překvapivé, jestliže vládní většina zamítla na programu 25. schůze projednání vládní novely zákona o spotřební dani, neboť vláda Mirka Topolánka požádala Poslaneckou sněmovnu, aby tuto novelu zákona o spotřební dani projednala ve zrychleném režimu.

V odůvodnění, které cituji z vládního tisku a které jsme obdrželi, se píše: "Hlavním smyslem návrhu tohoto zákona je upravit český právní řád tak, aby po zavedení povinnosti dodávat na daňové území České republiky stanovené minimální množství biopaliv s obsahem lihu (účinnost od 1. ledna 2008) nedocházelo k daňovým únikům, zejména při přidávání lihu do benzinu. Z výše uvedených závažných důvodů a vzhledem k omezenému časovému prostoru se proto navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvém čtení." Tolik tedy citace z důvodové zprávy k příslušné novele zákona o spotřební dani.

Jak jistě víte, sociální demokracie navrhla projednání tohoto návrhu zákona včetně zkrácení lhůty k projednání ve výborech na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou inicioval poslanecký klub České strany sociálně demokratické. Program 25. schůze Poslanecké sněmovny byl zamítnut, a to hlasy koaličních poslanců. Proto si dovoluji navrhnout tyto body znovu na projednání Poslanecké sněmovně, a to během zítřejšího dne v rámci návrhu, který jsem předložil. Domnívám se, že pokud platí, že vládní koalici skutečně záleží na tom, aby tato novela byla urychleně projednána, pokud vládní koalici skutečně záleží na tom, aby došlo k omezení daňových úniků, měla by zařazení těchto bodů podpořit.

Pokud jde o návrh na projednání novely zákona o dani z přidané hodnoty, chtěl bych konstatovat, že uplynuly potřebné lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, a domnívám se, že vzhledem k naléhavosti tohoto opatření by bylo vhodné, aby Poslanecká sněmovna k projednání tohoto tisku přistoupila. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já bych poprosil, abyste mi návrhy těch bodů dal písemně.

Nyní vystoupí paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Kolegyně a kolegové, na rozdíl od předřečníků navrhnu opak, tedy vyřazení jednoho z plánovaných bodů z programu schůze. Jde o bod 85, kterým je Zpráva o využití podnětů vyplývajících ze souhrnné zprávy veřejného ochránce práv. Mám k tomu dva důvody. Jednak by tato zpráva měla být projednána v petičním výboru, který by Sněmovně následně doporučil, jak s ní naložit, ale především projednání zprávy by si přál být přítomen i veřejný ochránce práv, který s ohledem na časté změny našeho programu neměl nebo nemá možnost se v tom čase, kdy by mohla teoreticky přijít na řadu, okamžitě dostavit. Takže navrhuji vyřazení z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále byl přihlášen pan poslanec Vojíř. Není přítomen. Tak tedy pan předseda poslaneckého klubu poslanec Tluchoř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedo, dámy a pánové, já si dovolím vznést dva návrhy, a to na pevné zařazení bodů.

První - jedná se o pro mě velmi vstřícný návrh na pevné zařazení bodu 83, to je Zpráva vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně atd. Vzhledem k tomu, že pan ministr Julínek zde zítra nebude, bude omluven, a tento bod byl již jednou pevně zařazen na úterý, tak navrhuji pevné zařazení teď po skončení písemných interpelací na 11. hodinu.

Druhý návrh je na zařazení volebních bodů na 11.45 před polední přestávkou. Budeme se potýkat i s veřejnou volbou, čili je potřeba jistý časový prostor. Čili 11.45 - volební body. Jedná se o tři volební body.

Zároveň si dovolím jménem poslaneckých klubů KDU-ČSL, Strany zelených a Občanské demokratické strany vyjádřit nesouhlas se zařazením nového bodu - novely zákona o dani z přidané hodnoty. Děkuji nicméně panu předsedovi Sobotkovi, protože byla uznána chyba. A možná zapomněl na to, že zařazení téhož bodu, který navrhuje dnes, tedy novelu spotřební daně, minulý týden sociální demokracie zavetovala. Čili zařazení těchto bodů vítáme.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se ptám, jestli je přítomen pan poslanec Vojíř. Pan poslanec Vojíř chtěl prodloužit lhůtu pro projednávání vyšetřovací komise, pokud jsem tomu dobře rozuměl, když se za mnou byl přihlásit. Ale nyní má smůlu.

Pan poslanec Braný se hlásí? Ano, hlásí.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jenom chci k návrhu, který zde padl od kolegy Sobotky, z hlediska tisku 355 říct, že jestli bude přijata tato znova navrhovaná změna, tak žádám, abych byl zbaven role zpravodaje tohoto tisku, protože se zde hrají hrátky, které jsou nevěrohodné. Nejde tu o žádné úniky, jde tu o zmatek a nekvalitní práci v resortu Ministerstva financí a s ním souvisejících organizacích. Jestli někdo pořád propaguje to, že zde hrozí úniky, ať se podívá na důvodovou zprávu. Přijali jsme - i když zpravodaj byl jiného názoru - usnesení, to se samozřejmě stává, rozpočtového výboru, kde jsme dali účinnost, která je úplně špatně. Stejně to musím opravovat, bylo vše připraveno a vnášejí se do toho nové a nové zmatky a při diskusích, které jsou, pořád platí jedna věta a tu zde musím říci, že totiž otázka změn těchto zákonů - ovzduší, spotřební daně atd. - musí ještě odpovídat notifikační proceduře. A sami ti, kteří to tvoří na ministerstvu, říkají, že když bude účinnost od 1. března, bude to dobré. Takže ať si vyjasní, o co tu vlastně jde, ti, kteří to pořád dávají na program jednání a nedávají. Je tu už zmateční množství různých pozměňovacích návrhů, a jestli chcete přes sobotu a neděli tyto návrhy seřadit a dát je do úpravy, tak asi těžko. Navíc ještě vznikl problém, že se dávají návrhy k tomu, co se dávalo do vlády, a ještě k tomu, co vyšlo potom neupravené. Není tam zásadní obsahová změna, ale jsou tam přečíslované paragrafy, takže pozměňovací návrhy, které chodí, mají v tomto smyslu plno chyb.

Takže to je můj důvod, že bych potom žádal organizační výbor, aby změnil zpravodaje, který chápe problematiku daňového úniku mnohem hlouběji než já. Omlouvám se, že já to úplně teď nechápu a nevím, o co tu jde. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP