(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

To byly poslední informace z mé strany a nyní zde mám přihlášky k návrhu programu schůze. První pan předseda Tluchoř, poté pan předseda Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, přeji vám krásné odpoledne a dovolte mi, abych navrhl do programu 75. schůze Poslanecké sněmovny pět bodů, které se týkají voleb, nebo pět volebních bodů, jenom do programu té schůze, zatím nikoli pevně zařazeno, to bychom se v průběhu té schůze domluvili.

Jedná se o následující body: Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury, Návrh na volbu čtyř členů Rady Českého rozhlasu, Návrh na volbu člena Rady České televize, Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. U posledních dvou jmenovaných bodů, tedy jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, pokud budou tyto body zařazeny, si dovolím vyhlásit lhůtu do pátku 12. března - 14.00 hodin.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, děkuji. Navrhujete ty body zařadit jenom do schůze. (Souhlas.) Děkuji. Dále pan předseda Cyril Svoboda. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout tuto změnu programu naší schůze, a to stávající bod č. 74, je to novela zákona o hlavním městě Praze, navrhuji zařadit jako první bod v pátek ráno tento týden. Důvodem je, že má-li tento zákon být schválen, a to chceme, je potřeba, aby byl schválen v dostatečném předstihu před volbami do hlavního města Prahy v tomto roce. Takže to je vážný důvod, a proto prosím o toto přeřazení na pátek ráno jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovoluji si požádat vás o podporu vyřešení těch dvou schůzí, které zatím máme přerušeny a o kterých mluvil pan předseda, tím, že body, které jsou v těchto dvou mimořádných schůzích, zařadíme, pokud s tím budete souhlasit, do této řádné schůze a potom je můžeme s klidem vypustit z těch schůzí mimořádných a vyřešit ty mimořádné schůze. Prosím tedy, věnujte pozornost mému návrhu. (Neustálý hluk v sále.)

Prvně se budu věnovat 73., tedy té první mimořádné schůzi. Navrhuji do bloku prvních čtení s výjimkou těch dohodnutých a odhlasovaných střed, aby bylo jasno, čili mimo tu dohodu, aniž dohodu nějakým způsobem porušuji, zařadit dva návrhy zákonů ...

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, prosím vás, chviličku počkejte, já poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili, abyste mohl pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Aby věděli, o čem budou hlasovat. A to návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele, tisk 954, první čtení. (Řečník informován ředitelkou organizačního odboru.) Teď dostávám informaci, že už to je. A návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, tisk 942, a to do bloku druhých čtení, a návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům, tisk 940, druhé čtení. Čili do bloku druhých čtení.

Do bloku třetích čtení navrhuji zařadit návrh poslance Miroslava Opálky, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, sněmovní tisk 788. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 798. Doufám, že se mi podařilo... (Poznámka předsedajícího: 79... - kolik?) 788, 798. (Poznámka předsedajícího: Pane poslanče, o jaké tedy jde...?) Do bloku třetích čtení. (Poznámka předsedajícího: Do bloku třetích čtení navrhujete sněmovní tisk 788 a další?) A 798. 788 a 798. (Poznámka předsedajícího: Ano, já tomu rozumím.) Rozumíme si?

Děkuji za pozornost a věřím v podporu mých návrhů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní za poslanecký klub Strany zelených se přihlásila Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádala o zařazení několika málo bodů. Tím prvním je návrh skupiny přátel Tibetu, která působí na půdě Parlamentu České republiky. Zařazení tohoto bodu bylo koordinováno s panem premiérem Fischerem a z hlediska organizačního nemá proti tomu námitek. Text usnesení vám byl nebo bude v nejbližších okamžicích rozdán do lavic. Jeho zařazení bych chtěla na 18.30 hodin, před koncem dnešního jednání.

Text usnesení, o kterém bychom hlasovali, je následující: Poslanecká sněmovna se připojuje k celosvětové akci Vlajka pro Tibet, která se koná dne 10. března 2010. Vyjádřením tohoto usnesení bude vyvěšení tibetské vlajky na budově Poslanecké sněmovny v místě k tomuto účelu určenému, napravo od vlajky České republiky. Vlajka bude vlát dne 10. března od 9 do 19 hodin.

Ráda bych uvedla, že zítra, dne 10. března, si připomeneme 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Celosvětová akce Vlajka pro Tibet se koná od poloviny 90. let po celém světě, zapojují se do ní i demokratické parlamenty různých států světa. Česká republika se do kampaně zapojila poprvé v roce 1996 a v loňském roce ji podpořilo již 363 obcí, měst a také krajů po celé České republice. Osobní svědectví dalajlámy a dalších Tibeťanů svědčí o tom, že i symbolické akce mají velký význam, a vzpomeneme-li si na disidenty a disidentské hnutí v tehdejším Československu, svědčí i oni o tom, že jakákoli symbolická akce skutečně dobrý význam má, a byla bych ráda, kdyby se Poslanecká sněmovna České republiky zařadila po bok dalších demokratických parlamentů jinde ve světě.

Byl vám do lavic rozdán také právní rozbor celé situace, z něhož vyplývá, že tento postup není v rozporu s právním řádem České republiky a ani jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Druhé zařazení, o které bych chtěla požádat, je bod č. 30, Návrh poslanců Jacques, Bublana, Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, stručně nazvaný také náhubkový zákon, sněmovní tisk 815. Tento materiál byl projednán v ústavněprávním výboru, všechny lhůty byly splněny, existuje nad ním určitá politická shoda, a proto by bylo velmi dobré a z hlediska zbývajícího času funkčního období této Poslanecké sněmovny optimální, kdyby druhé čtení tohoto tisku mohlo být zařazeno tento čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích. A pokud, pane předsedo, toto místo je již obsazené, nemám úplný přehled, tak hned za další pevně zařazené body.

Za tento bod bych jako další, třetí požadavek ráda přednesla návrh poslanců Jacques, Rabase, Bratského, Šplíchala, Parkanové a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Jedná se o tisk 640, druhé čtení. Stručně bych pouze zmínila, že se jedná o materii, která by do kalendáře zavedla významný den, kterým je odsun sovětských - nebo odchod sovětských vojsk. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP