(18.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

Jenom jiným způsobem se bude účtovat o ceně, bude se účtovat tak, jako se účtuje o té tužce a počítači. Ta anomálie, která byla skrze kritizované a již zmíněné mřížky uplatňována, v České republice znevažovala trh, prodražovala zbytečně auta a byla naprosto neopodstatněná a hloupá.

Neříkejte, že podnikatelé nebudou platit daně. Někteří z nich se dokonce na to těší. To je omyl jeden a ty občany, které takto dráždíte, dráždíte naprosto nesprávně a nekorektně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou ministr financí Miroslav Kalousek, pak s faktickou poznámkou předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Velmi stručně dvě poznámky k vystoupení pana předsedy Paroubka, kde si dovolím korigovat zjevný omyl.

Za prvé, snížení sociálního pojištění neodebere korunu z penzijního účtu. Je to snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, není to snížení odvodu na penzijní spoření. Když si to pletou novináři, tak se vztekám, ale ještě to chápu. Když si to plete předseda opoziční strany, tak se vztekám a už to nechápu. (Potlesk z řad poslanců ODS.) Prosím, je to omyl.

Druhou prosbu mám vůči opozici, která se domnívá, že návrh na odpočet DPH na automobily prospívá odběratelům luxusních automobilů. Velmi prosím, přečtěte si směrnici Evropské unie, která vstupuje v platnost 1. 4. tohoto roku, kde je úplně nová definice, takzvané M1 a N1, to znamená nákladních automobilů, kde je právo na odpočet automatické, a osobních automobilů, protože si samozřejmě tu směrnici velké automobilky prolobbovaly dostatečně dopředu, to jsme ještě v Evropské unii nebyli, tak paradoxně dojde k tomu, že všechna luxusní auta, většina z nich nad milion, všechny ty velké koráby už se vejdou do definice N1, to znamená bude tam automatické právo na odpočet DPH, zatímco malá auta, jako třeba fabie a peugeoty to právo mít nebudou. Zůstane-li dnešní právní stav, nebude-li právo na odpočet DPH u M1, ale u N1 ano, tak to nahrává odběratelům luxusních vozů, tedy těm bohatým a diskriminuje to ty chudé. Ono někdy stačí umět číst. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka a pak s faktickou poznámkou ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já závidím panu ministru financí jeho bohorovnost, s jakou tvrdí, že vláda nebude mít problém s financováním důchodů v příštích letech. (Hlasy ze sálu.) Samozřejmě, že vláda bude mít problém, protože krize ukousne z důchodového účtu finanční prostředky. Mě by zajímalo, kde vláda vezme peníze na valorizaci důchodů, když současně budou Ministerstvu práce a sociálních věcí chybět peníze na aktivní politiku zaměstnanosti nebo třeba na nemocenské pojištění.

Víte, pane ministře, ono je to v zásadě jedno. Jsou to všechno stejné veřejné peníze. Až budete uvažovat o valorizaci důchodů na rok 2010, tak chci slyšet vaše argumenty, z čeho profinancujete valorizaci důchodů, když vám budou chybět peníze na důchodovém účtu, když bude důchodový účet v deficitu a vy budete argumentovat, že nemůžete zvyšovat důchody prostě proto, že na to nejsou peníze. Tyhle argumenty vy opakujete neustále. Vůči seniorům neustále váš jediný argument, který vy vůči seniorům používáte, je, že byste rádi valorizovali, ale že nemáte peníze.

To, co vy teď provedete, bude, že se připravíte o 18 miliard. Krize vás připraví o dalších 18 miliard. Ta díra bude 36 miliard korun, které vám budou chybět na sociální politiku včetně valorizace důchodů. A to já myslím, že je ten hlavní problém, na který sociální demokracie poukázala.

A pokud jde o problém pana ministra financí Kalouska, já myslím, že ten problém je také jednoduchý. Pan ministr financí Kalousek avizoval už loni na podzim, že budou odpočty DPH. Všichni to slyšeli a přestali kupovat auta. Všichni čekají, až se to opatření zrealizuje. Uplynul listopad, uplynul prosinec, uplynul leden, přišel únor a teprve v únoru se pan ministr financí Kalousek rozhoupal a poslal do Poslanecké sněmovny prostřednictvím jednoho z -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, musím vás přerušit, dvě minuty uplynuly. Ano, samozřejmě. Pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k faktické poznámce.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji. Dámy a pánové, doufám, že tady nezačne nepřetržitý řetěz faktických připomínek, který signalizoval trošku pan předseda klubu Sobotka.

Musím říci, že docela s obdivem jsem sledoval jeho faktickou poznámku, kdy zde mluvil člověk, který byl místopředsedou vlády a ministrem financí, a mluvil o stavu na důchodovém účtu. Ta stávající situace jednoznačně a mimo vši pochybnost dokazuje, že nejhrubší chybou volebního období 2002 a 2006 bylo to, že nebyla provedena důchodová reforma. Právě stávající vývoj důchodového účtu jednoznačně ukazuje, že těmi pravými léty byly roky 2003 a 2004, aby se v tuto chvíli již dostavily pozitivní efekty první etapy důchodové reformy. Je to hrubým selháním bývalé vlády a stávající systém na to jednoznačně doplácí.

Druhou poznámku, kterou jsem tady chtěl říci, že mě zaujala věta pana předsedy Paroubka, který řekl: poté co obdrží šrotovné, průměrný občan si koupí fabii nebo auto z kolínské automobilky. No tak jestli podle pana předsedy Paroubka průměrný český občan má dalších 200 tisíc, které potřebuje k tomu šrotovnému, jako běžnou věc, tak to dokumentuje jenom onu známou větu: vážení přátelé, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás na to má? (Veselost v sále. Potlesk zprava.)

Moje třetí poznámka, kdy tady hořekoval pan předseda Paroubek nad osudem české koruny. Stejné nářky tady říkal, když naopak koruna byla silná. Nicméně skutečnost, že všechny finanční trhy reagovaly na oznámení vládního protikrizového balíčku dnes -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo vlády, i vás přeruším, dvě minuty uplynuly k faktické poznámce. (Předseda vlády mluví ze sálu.) Prosím pana premiéra, aby nekřičel v Poslanecké sněmovně. Ač jsem trpělivost sama, tak už žádné další faktické poznámky nepřipustím, protože jsme překročili čas, který jsme si vyhradili pro volební komisi, o celých deset minut.

Já dám slovo předsedovi volební komise. Předtím konstatuji, že k faktické poznámce jsou přihlášeni pan předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka, pan poslanec Zdeněk Škromach, pan poslanec Jiří Paroubek a pan místopředseda vlády Petr Nečas. Řádně jsou přihlášeni pan poslanec Sobotka, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a další poslanci, kteří se hlásili.

V tento moment přerušuji bod č. 210, a to do zítřka do skončení odpovědí na písemné interpelace. Pak s těmito body a pevně zařazenými body naložíme způsobem, který je pro Sněmovnu zřejmý, to znamená budeme muset rozhodnout o dalším pořadí projednávání.

Přerušil jsem bod 210. Dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Petru Tluchořovi. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo, já teď zde vystupuji jako předseda volební komise a nechci se tedy pouštět do úvah, jestli vaše přerušení do 11 hodin je něčím podloženo, ale k tomu se jistě dostaneme zítra.

Máme před sebou druhé kolo některých voleb. Dovolte, abych jen připomenul, že ve volbě člena NKÚ (bod 151) je kandidátkou paní Jana Halámková. Ve volbě jednoho člena Vinařského fondu (bod 154) jsou kandidáty Přemysl Rabas a Jakub Šebesta. Ve volbě čtyř členů Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 155) jsou kandidáty Tomáš Baldýnský, Jiří Králík, Karel Och, Milica Pechánková a Kristián Suda.

Dovolte, abych vám ještě jednou připomněl, že je možné zakroužkovat pouze tolik jmen nebo čísel před jmény, kolik je volných míst. Zvlášť se to týká Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, kde jsou čtyři volná místa. Čili platný je takový hlasovací lístek, kde jsou zakroužkovány maximálně čtyři čísla před jmény a před jedním jménem je udělán křížek. Pokud je lístek označen jinak, například zakroužkováno pět čísel před jmény, je takový hlasovací lístek neplatný. Velice se omlouvám za tu polopatičnost, ale po zkušenostech z prvního kola si ji nemohu odpustit.

Děkuji pěkně a hezký večer a šťastnou ruku při volbě. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP