(15.15 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že ještě volební komise nemá spočítané výsledky, takže bychom prodloužili přestávku do 15.25 hodin.

 

(Jednání pokračovalo v 15.25 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat přerušenými body 39, 40, 37, 41. Prosím předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb a dalším postupem. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Jsme tedy u bodu 39, volba stálých komisí Poslanecké sněmovny.

Dovolte, abych vás seznámil s výsledkem prvního kola první volby o volbě předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny.

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 188 a počet odevzdaných platných i neplatných lístků byl rovněž 188.

Pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS pro Jeronýma Tejce bylo odevzdáno 154 hlasů, ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství bylo pro pana poslance Pavla Severu odevzdáno 143 hlasů, ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ bylo pro pana poslance Jana Klase odevzdáno 147 hlasů, ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti bylo pro pana poslance Tomáše Kladívka odevzdáno 152 hlasů. Všichni navržení kandidáti byli tedy v prvním kole zvoleni. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, budeme pokračovat bodem 40, volba vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Prosím, pane předsedo, seznamte nás s výsledky.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. I v této volbě bylo vydáno 188 hlasovacích lístků, rovněž 188 hlasovacích lístků platných i neplatných bylo odevzdáno.

Ve stálé komisi Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy bylo pro pana poslance Cyrila Svobodu odevzdáno 126 hlasů, ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro pana poslance Václava Exnera bylo odevzdáno 80 hlasů, ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění NATO bylo pro pana poslance Tomáše Duba odevzdáno 147 hlasů, ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie bylo pro paní poslankyni Hanu Šedivou odevzdáno 150 hlasů a ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny do Středoevropské iniciativy pro pana poslance Václava Mencla bylo odevzdáno 159 hlasů.

V prvním kole byli zvoleni kolegyně a kolegové Cyril Svoboda, Tomáš Dub, Hana Šedivá a Václav Mencl. Do druhého kola postupuje pan poslanec Václav Exner. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Budeme pokračovat bodem 37, návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury. Pane předsedo, seznamte nás s výsledky.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Ve druhé volbě v prvním kole členů dozorčí rady České konsolidační agentury bylo vydáno rovněž 188 hlasovacích lístků, stejný počet je pak počtem odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro pana poslance Michala Doktora bylo odevzdáno 58 hlasů, pro pana poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 61 hlasů, pro pana poslance Ladislava Libého bylo odevzdáno 42 hlasů, pro paní poslankyni Marii Rusovou 77 hlasů a pro pana poslance Antonína Sýkoru 94 hlasů.

V prvním kole nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola postupují všichni kandidáti.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále budeme pokračovat bodem 41, návrh na volbu veřejného ochránce práv. Pane předsedo, seznamte nás s výsledky.

 

Poslanec Petr Tluchoř: V první volbě, prvním kole volby veřejného ochránce práv bylo vydáno 188 hlasovacích lístků a odevzdáno 188 hlasovacích lístků.

Pro pana Johna Boka bylo odevzdáno 35 hlasů, pro pana Otakara Motejla bylo odevzdáno 99 hlasů, pro paní Jitku Seitlovou bylo odevzdáno 6 hlasů a pro pana Jiřího Witzanyho bylo odevzdáno 9 hlasů.

V prvním kole byl veřejným ochráncem práv zvolen pan Otakar Motejl. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. A nyní navrhněte další postup voleb.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Zbývá nám tedy provést druhé kolo druhé volby dozorčí rady České konsolidační agentury, do kterého postupují poslanci Doktor, Ježek, Libý, Rusová a Sýkora, a druhé kolo volby předsedů stálých delegací Poslanecké sněmovny, kde do druhého kola postupuje pana poslanec Václav Exner.

Navrhuji za volební komisi, aby se druhé kolo uskutečnilo před závěrem dnešního jednání tak, abyste s odchodem mohli své lístky odevzdat a volební komise hlasy počítala ve chvíli, kdy vy již budete na cestě domů, a s výsledky bych vás seznámil ráno.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP