Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. února 2009 v 9.04 hodin

Přítomno: 129 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, hezké dobré jitro, budeme pokračovat ve 48. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

Přečtu omluvy. Omlouvají se pan poslanec Vojtěch Adam, Václav Exner, Kateřina Jacques, Irena Kočí, Tomáš Kvapil, Miloš Melčák, Jaroslav Plachý, Přemysl Rabas a Jan Schwippel. Z vlády jsou omluveni Martin Bursík, Daniela Filipiová, Petr Gandalovič, Miroslav Kalousek, Michael Kocáb, odpoledne Ivan Langer od 14.30, Vlasta Parkanová, Martin Říman a Karel Schwarzenberg. Vesměs jsou to pracovní důvody kombinované se zahraničními cestami.

Dříve než zahájíme jednání, prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Petr Tluchoř a informoval nás o výsledcích voleb, druhého kola.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo. I já vám přeji všem krásné dobré ráno. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola tajných voleb, které se uskutečnily včera vpodvečer.

 

Nejprve dovolte, abych vás informoval o volbě člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 151), druhé kolo. Z počtu 160 vydaných hlasovacích lístků získala Jana Halámková 21 hlasů, a nebyla tudíž zvolena. Tím bod končí.

 

Druhé kolo volby členů dozorčí rady Vinařského fondu (bod 154). Z počtu vydaných hlasovacích lístků 160 získal Jakub Šebesta 103 hlasů a byl zvolen.

 

Druhé kolo volby členů Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 155). Rovněž ze 160 vydaných platných hlasovacích lístků získala nadpoloviční většinu - 116 - paní Milica Pechánková a byla zvolena. Ostatní kandidáti nezískali nadpoloviční většinu hlasů, a tudíž zvoleni nebyli. Tím volba končí.

Děkuji a přeji krásný den.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám děkuji, pane předsedo. A nyní k dnešnímu programu, prosím o pozornost.

Zahájili bychom bodem 216, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Dále bychom projednali včera přerušený bod 210, jak oznámil místopředseda Vojtěch Filip, v tu dobu řídící schůze. Je to Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu. Poté bychom se věnovali dalším pevně zařazeným bodům, což jsou body 40, 49, 98 a 71 a odpolední jednání zahájíme bodem 217 a po skončení ústních interpelací bychom projednávali body 201, 159, 183, 187, 188, 189, 190 a 191 z bloku zpráv, jak jsme již v úterý odhlasovali.

I dnes platí ona dohoda, že na případné sporné body by platilo právo veta klubu.

Upozorňuji ještě, že je nutná účast všech navrhovatelů a zpravodajů večer projednávaných bodů, a dodávám, že přehled všech těchto bodů byl předán předsedům jednotlivých klubů.

Připomínám, tak jak je ve čtvrtek obvyklé, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování.

Hlásí se pan ministr a poslanec Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Jako poslanec a ministr. Zatím.

Pane předsedající, chtěl jsem jenom upozornit na procedurální problém, do kterého jsme se dostali, neboť podle mého hlubokého přesvědčení není možné pokračovat dál v přerušeném bodu v programu, tak jak to naznačil včera předsedající pan kolega Vojtěch Filip. Musíme považovat tento bod za přerušený. Platí schválený pořad schůze. Co tato Sněmovna může, tak svým rozhodnutím určit, kdy se v přerušeném bodu bude pokračovat. Podle mne není možné vzít konstatování předsedajícího za rozhodnutí o tom, kdy jaký bod bude projednáván.

Já to nemíním nikterak konfliktně, chci na to jen upozornit, abychom se nedostali do této pasti. Jinými slovy, písemné interpelace, pevně zařazené body, anebo jinak, pokud Sněmovna pozitivním rozhodnutím neurčí, kdy přerušený bod bude projednávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Musíme se s tím nějak vyrovnat. Pokud mě totiž paměť neklame, tak jsme použili obě metody historicky, určitě bychom to dohledali a je na nás, abychom se rozhodli.

Doporučil bych asi to, že bych vzal za bernou minci to, co tady bylo připraveno, a váš názor vezmu jako námitku proti postupu předsedajícího a budeme o tom hlasovat. Nevidím jinak, jak z toho v tuto chvíli ven.

Mohl bych to říci obráceně.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Víte, problém je v tom, že předsedající, a vy to dobře víte, protože jste si to před chvilkou tady zase zopakoval, má za úkol říci při ukončení jednacího dne, co bude následovat. Tak se také stalo a v té chvíli proti tomu nezazněla žádná námitka.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP