(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, abych to trošku zklidnil, tak přečtu omluvenky, které mně přišly v průběhu dopoledne. Takže kromě omluvenek na dnešní odpoledne pana poslance Kováčika, pana poslance Bičíka a Jana Kasala přišly další omluvenky. Ze zdravotních důvodů se omlouvá na dnešek a zítřek Boris Šťastný, Jiří Paroubek se omlouvá dnes od 9 do 13 hodin, paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová z 19. 2. z rodinných důvodů a omlouvá se také pan poslanec Michal Hašek z dnešního a zítřejšího jednání. Děkuji.

A teď je příležitost pro pana místopředsedu Zaorálka s tím, že má příležitost hovořit do 11 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych chtěl poprosit pana poslance Chytku, ať si podá nějakou svou interpelaci, interpeluje si tady v podstatě kohokoliv libovolně, ale ať mi nechá mou interpelaci na pana ministra Kalouska, protože tady neustále se odvádí pozornost od toho, na co já jsem se ptal. A nezlobte se, je to moje interpelace. Je to moje interpelace a moje otázky! (Smích a potlesk v sále.) A já bych byl rád dostal na to odpovědi, a dokonce jsem chtěl, aby se hlasovalo o tom, a vysvětloval jsem, proč mi nestačí odpověď pana ministra Kalouska. Rozumíte? Mně jde o to, kdybyste se drželi aspoň toho, o čem jsem se chtěl já bavit s panem ministrem Kalouskem. Já tady mohu teď odpovídat na to, co vy jste se ptal, na to, co bylo v roce 2004, a mohl bych začít mluvit o tom, že to samozřejmě asi nebyla tržní cena, když pan Bakala řekl, dokonce i veřejně, že nebude podnikat s byty, a tady byly podmínky, ve kterých se zavázal, že to jsou pouze zaměstnanecké byty, byty zaměstnanců, a na to bude zvláštní režim, který v těch podmínkách je stanoven, a dokonce říkal, že po nějakém čase ty byty převede odpovídajícím způsobem těm skutečným vlastníkům. Takže to prostě nebyla běžná transakce. A samozřejmě tehdy se neprodávaly byty, prodával se 45procentní podíl OKD. Nesměšujte prostě tyhle věci!

Takže podmínky vlády byly stanovené a já tady tuhle interpelaci jsem zvedl, otázka, proč nejsou dodržovány, proč vláda nekontroluje, že tyto podmínky, které jsme prosadili, a my poslanci jsme se podíleli na tom ty podmínky formulovat, proč je nikdo nekontroluje, jestli jsou dodržovány. Je vážné podezření, které se blíží jistotě, že tomu tak není, a že tím jsme se snažili ty lidi chránit, a oni chráněni nejsou. Protože vláda neplní roli toho, kdo je má chránit. Vláda se vůbec nezabývá tím, že potom, co se všechno tohle odehrálo, tak dokonce došlo k tomu, že byl porušen ten třetí bod té smlouvy, že se bytové domy nebo jednotky nepřevedou žádnému třetímu, jinému vlastníkovi. Jak to, že vláda na tohle nereagovala, jak to, že to nesankcionovala? Dokonce tady má, jakým způsobem se taková věc má sankcionovat. Vláda prostě nekonala. Vláda se tváří, že ji to nezajímá, a to je ten problém!

Já jsem řekl, že se nechci zabývat celou tou utěšenou historií celé té věci, protože má celou řadu peripetií. Já samozřejmě vím, že premiér Topolánek se svou vládou zdaleka nemůže být odpovědný za celý ten příběh domů OKD. To je naprosto pravda, já to respektuji. Proto jsem se také nechtěl bavit o té historii, to může být debata na celé dopoledne. Chtěl jsem se bavit o tom, co pro ty lidi můžeme udělat dnes. A protože tady je vláda dneska nějaká, která má svého premiéra a své ministry, tak jsem se obracel na ty ministry, aby oni konali to, co mohou, a to, co podle mě dokonce musí.

Já se obávám, že ty lidi skutečně nebude tolik zajímat, jak my tady povedeme tu teoretickou debatu po patnácti letech historie OKD. Je zajímá, co v této situaci vážné krize my uděláme pro to, aby ti lidé, aby se o něco zmenšila jejich nejistota. O tom jsem chtěl tady mluvit. Takže proto říkám, respektujte to téma. To téma je, jak můžeme pomoci. To téma je, jak může vláda pomoci. Já tady o tom mluvím proto, že chci, aby ministr Nečas, který má sociální oblast, ministr Kalousek, který je také významnou osobou v téhle hře, aby něco dělali. Proto jsem tady interpeloval. Ne proto, abych tady něco politizoval. Já mám s tímhle problém, s tím, jak tady pořád někdo říká, že tady někdo něco politizuje.

Pan premiér mi říká, že o krizi bychom vůbec neměli mluvit, protože když o ní politici mluví, tak to politizují a zřejmě ještě zhoršují. Nezlobte se, přátelé, ale politici jsou ti, kteří něco dělat musí, ať v krizi, nebo s těmi byty, někdy dokonce jediní, kteří můžou udělat nejvíc, takže se té politizaci zřejmě nevyhneme. A já to tady nezvedám jako politické téma prostě proto, že chci politizovat věci, ale proto, že to jsou věci, které souvisí s lidmi, s tou politeiou, která je tady kolem nás.

Takže já bych vás rád vyzval, abyste se nestyděli za to, že jste politici, přátelé Nestyďte se za to, že jste poslanci! Dokonce je to úkol tady politizovat věci.

Pane premiére, to není tak, že když se budeme vyhýbat krizi, tak prostě ona sama něco udělá. Jsme politici, abychom něco dělali. Nemůžeme říkat, že politici jsou škodná, dokonce i my sami. Jako my máme povinnost něco dělat a máme to dělat co nejlépe. Já prostě apeluji na vládu, aby nejen ve věci té krize, ale i ve věci nájemních bytů OKD konala to, co jí ukládá dokonce i smlouva, kterou jsme sami tehdy se současným vlastníkem uzavřeli.

Já bych tady opakoval to, co jsem původně chtěl, a vracím pozornost k začátku. Já bych rád, aby Sněmovna hlasovala o tom, že já nesouhlasím s tím, jak mi odpověděl pan ministr Kalousek, protože ta odpověď vlastně vůbec nevyjadřuje dostatečný zájem vlády o ten problém, a pokud by to takhle pokračovalo, tak se lidé mají čeho bát v Moravskoslezském kraji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já opakovaně v interpelacích upozorňuji na to, že je vždycky dobré vystoupit s nějakou konkrétní věcí nebo s věcí, na kterou ten interpelovaný je schopen odpovědět, za kterou nese přímou odpovědnost. Pokud se pouštíte do historie a do ideologických soubojů, tak potom se vám stane, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Lubomíre Zaorálku, že přestože pokládáte interpelaci na někoho jiného, tak se v průběhu té diskuse ta interpelace zvrhne v interpelaci na vás. A to se vám stalo i v tomto případě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Topolánkovi, nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že kvílení pana poslance Chytky - nebo Kytky, nebo jak se jmenuje, tak určitě (protesty v sále) - nepamatuji si všechny poslance, kteří jaksi tady jsou, zvláště ty, které je tady málo vidět a málo slyšet, ale když jde o některé estrádní vystoupení, tak to se do toho rádi zapojují.

Já myslím že, a chtěl bych, aby skutečně se o této věci jednalo vážně, protože tyto byty nejsou jediným problémem. Já bych připomenul například problém Tesly Rožnov, a dneska v Rožnově pod Radhoštěm je asi dva tisíce bytů, které jsou v podobném problému, kdy radnice, a tam je to celkem identifikovatelné, tenkráte pod vedením ODS v podstatě prodala byty, ty byty dneska, lidé s nimi nemohou nakládat.

Ten problém, vážené kolegyně a kolegové, i z vlády, z opozice i tady z Poslanecké sněmovny, ty lidi nezajímá kdo a co. A ta debata je dneska jenom o tom, kdo a co. To si vyřešme. Ale otázka je, co pro ty lidi uděláme. A na to ti lidé čekají. Čekají, co udělá vláda, co pro to případně může udělat parlament, a místo hloupých řečí, které tady vedou někteří poslanci, tak by bylo asi dobré, kdyby začali hovořit o tom, co pro ty lidi udělají v této chvíli. Je tady vláda, která má výkonnou pravomoc. To opozice nemůže udělat. Nebudeme na to přijímat asi zvláštní zákon, protože to by byla jediná možnost, a já bych vás vyzval, abychom se skutečně zabývali problémem lidí. A to problém lidí je. To, jestli to někdo způsobil, nebo nezpůsobil těm lidem, vypadá trapné a ztrapňujeme se tady všichni. Ti lidé od nás očekávají, jak to v té Ostravě, jak to na tom Zlínsku, jak to na tom Ústecku, jak to tam vyřešíme. Jak jim pomůžeme. A tady bych očekával rozumné slovo i od pana premiéra, případně od jeho ministrů, a očekával bych méně hloupých řečí zprava od poslanců ODS.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. To byl pan poslanec Škromach. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda klubu ODS Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo. To, že se při neúčasti na dnešních interpelací pana poslance Váni rozhodl ujmout role estrádního umělce pan exministr Škromach, mě mrzí, ale je to asi jeho věc. Důrazně ho ale prosím prostřednictvím pana předsedajícího, aby neurážel a neznevažoval mé kolegy a členy poslaneckého klubu ODS. Pokud chce o někom mluvit, ať se alespoň naučí jeho jméno. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, je 10.59, takže mně nezbývá, než přerušit projednávání tohoto bodu…

Jsou další přihlášení do rozpravy, pane místopředsedo, takže nemůžu dát hlasovat o vašem návrhu. Hlasuje se po ukončení rozpravy v této věci. (Místopředseda Zaorálek protestuje proti postupu předsedajícího.) No to je možné, pane místopředsedo. (Další námitka.) Nespadne pod stůl, je přerušena do příště. Jinak to nejde. Mám tady přihlášeného pana poslance Vojíře a pana poslance Sobotku, čili budeme pokračovat příště. Jiná možnost není. Prosil bych, aby případné námitky byly uplatňovány směrem k jednacímu řádu, a ne ke mně.

Tak. Dámy a pánové, tím končím bod Odpovědi vlády na písemné interpelace a přistoupíme k projednávání dalších bodů. Ale o slovo se přihlásil ministr Miroslav Kalousek.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP