Pozvánka na schůzi č. 26 (30. srpna 2023)

Související sněmovní tisky

431 Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

488 Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů
ISP (příhlásit)