Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 68 (23. září 2020)
č. 67 (9. a 10. září 2020)
č. 66 (18. srpna 2020)
č. 64změna programu (24. června 2020)
č. 63 (10. června 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 63 (10. června 2020)
č. 65 (8. července 2020)

další

Usnesení

č. 218Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 545) (9. září 2020)
č. 217Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 624) (9. září 2020)
č. 216Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 630) (9. září 2020)
č. 215Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu (tisk 971) - projednání ve stavu legislativní nouze (18. srpna 2020)
č. 214Výjezdní zasedání ústavně právního výboru do Brna (8. července 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

Slovenská zkušenost se zavedením2. září 2020
Slovenská zkušenost se zavedením
Institut „nepřijatelnosti“ – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní16. ledna 2020
Institut „nepřijatelnosti“ – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní
Hromadné žaloby9. prosince 2019
Hromadné žaloby
Rozhodování na konci života a eutanázie14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
Kumulace trestů21. října 2019
Kumulace trestů

další
ISP (příhlásit)