Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 36 (20. února 2019)
č. 35 (6. února 2019)
č. 33 (9. ledna 2019)
č. 30 (22. listopadu 2018)
č. 29 (9. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 34 (30. ledna 2019)
č. 32 (19. prosince 2018)

další

Usnesení

č. 110Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (6. února 2019)
č. 109Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (tisk 260) (6. února 2019)
č. 108k usnesení podvýboru pro justici a soudní samosprávu k nezávislosti justice (6. února 2019)
č. 107Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (tisk 74/1) (6. února 2019)
č. 106Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (tisk 73) (6. února 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

17. ledna 2019
Exekuční řád – potřebujeme jeho změnu?
13. prosince 2018
Ústavní právo na obhajobu
25. září 2018
Trend druhé šance v insolvenci
6. září 2018
Registry klientských informací a jejich přínos v oblasti prevence exekucí a osobních bankrotů v ČR
27. dubna 2018
Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku se zaměřením na problematiku „maření spravedlnosti“ a „trestnosti ideologie“

další
ISP (příhlásit)