Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 77přístupná pouze přizvané veřejnosti (6. ledna 2021)
č. 75veřejnosti nepřístupná (9. prosince 2020)
č. 73pouze pro poslance a zástupce přísl. resortu (18. listopadu 2020)
č. 72veřejnosti nepřístupná (10. listopadu 2020)
č. 71veřejnosti nepřístupná (4. listopadu 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 72 (10. listopadu 2020)
č. 73 (18. listopadu 2020)

další

Usnesení

č. 249Projekt Elektronický monitorovací systém (6. ledna 2021)
č. 248Projekt e-Legislativa a e-Sbírka (6. ledna 2021)
č. 247Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 984) (6. ledna 2021)
č. 246Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 624) (6. ledna 2021)
č. 245Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 630) (6. ledna 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

Slovenská zkušenost se zavedením2. září 2020
Slovenská zkušenost se zavedením
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní16. ledna 2020
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní
Hromadné žaloby9. prosince 2019
Hromadné žaloby
Rozhodování na konci života a eutanázie14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
Kumulace trestů21. října 2019
Kumulace trestů

další
ISP (příhlásit)