Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 55 (5. února 2020)
č. 53 (11. prosince 2019)
č. 51 (13. listopadu 2019)
č. 50 (31. října 2019)
č. 48 (18. září 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 52 (4. prosince 2019)
č. 47 (6. září 2019)

další

Usnesení

č. 183Výjezdní zasedání ústavně právního výboru do Brna (23. ledna 2020)
č. 192Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony (tisk 529) (5. února 2020)
č. 191Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky (tisk 528) (5. února 2020)
č. 190Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 527) (5. února 2020)
č. 189Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Marka Nováka, Petra Venhody, Tomáše Kohoutka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 320) (5. února 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

16. ledna 2020
Institut „nepřijatelnosti“ – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní
9. prosince 2019
Hromadné žaloby
14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
21. října 2019
Kumulace trestů
13. června 2019
Přichází nové nulové oddlužení?

další
ISP (příhlásit)