Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 85pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu (31. března 2021)
č. 83pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu (17. března 2021)
č. 81veřejnosti nepřístupná (17. února 2021)
č. 80veřejnosti nepřístupná (10. února 2021)
č. 79veřejnosti nepřístupná (3. února 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 85 (31. března 2021)
č. 84 (24. března 2021)

další

Usnesení

č. 271Řešení problematiky chybějících specialistů v resortu justice (oblast informatiky, programování a výpočetní techniky) (31. března 2021)
č. 270Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (tisk 952) (31. března 2021)
č. 269k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 633) (31. března 2021)
č. 268Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1170) (31. března 2021)
č. 267Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 670) (17. března 2021)

další

Oponentní zprávy

č. 262k vládnímu návrhu stavebního zákona sněmovní tisk 1008 (2. března 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

Slovenská zkušenost se zavedením2. září 2020
Slovenská zkušenost se zavedením
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní16. ledna 2020
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní
Hromadné žaloby9. prosince 2019
Hromadné žaloby
Rozhodování na konci života a eutanázie14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
Kumulace trestů21. října 2019
Kumulace trestů

další
ISP (příhlásit)