Sněmovní tisk 488
Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 30. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 552/23, PID KORNCS3JLKC2.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 30. 6. 2023. Určila zpravodaje: Ing. Jiří Havránek a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Hospodářský výbor, Ústavně-právní výbor, Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 60)

 • 1

  Čtení proběhlo 12., 13., 14. 7. 2023 na 71. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2023 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2023 na 75. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 9 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 488/7, který byl rozeslán 8. 9. 2023 v 15:54.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 9. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 488/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22., 27. 9., 11., 13. 10. 2023 na 77. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 779).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 10. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 161, dokument 161/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 10. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 11. 2023 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 161/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 11. 2023 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 161/2 (doprovodné usnesení).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 11. 2023 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 161/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 11. 2023 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 161/4 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 11. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 349/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2850Jiří Kobza24106-37375.doc (40 KB) 8. 7. 2023 v 10:06:44
2858Jakub Michálek24114-37385.docx (180 KB)vypuštění výdajů 2 mil. Kč ročně na vyšší rentu a náhradu bývalých prezidentů republiky z konsolidačního balíčku10. 7. 2023 v 17:08:59
2859Marie Pošarová24115-37386.doc (19 KB) 11. 7. 2023 v 06:56:20
2860Marie Pošarová24116-37387.doc (19 KB) 11. 7. 2023 v 06:56:48
2861Marie Pošarová24117-37388.doc (19 KB) 11. 7. 2023 v 06:57:11
2862Jiří Kobza24118-37389.doc (40 KB) 11. 7. 2023 v 10:09:40
2867Jan Hrnčíř24123-37395.docx (15 KB) 12. 7. 2023 v 16:51:23
2868Jan Hrnčíř24124-37396.docx (13 KB) 12. 7. 2023 v 16:51:23
2869Jan Hrnčíř24125-37397.docx (13 KB) 12. 7. 2023 v 16:51:23
2870Jan Hrnčíř24126-37398.docx (13 KB) 12. 7. 2023 v 17:22:17
2871Jan Hrnčíř24127-37399.docx (13 KB) 12. 7. 2023 v 17:22:17
2872Jan Hrnčíř24128-37400.docx (13 KB) 12. 7. 2023 v 17:22:17
2874Karel Sládeček24130-37402.docx (13 KB) 13. 7. 2023 v 10:34:47
2887Lucie Šafránková24143-37419.doc (33 KB) 24. 7. 2023 v 10:47:17
2896Josef Kott24152-37435.docx (14 KB) 19. 7. 2023 v 15:13:50
2897Josef Kott24153-37436.docx (17 KB) 19. 7. 2023 v 15:15:31
2903Lucie Šafránková24159-37444.doc (34 KB) 24. 7. 2023 v 10:48:10
2904Lucie Šafránková24160-37445.doc (31 KB) 25. 7. 2023 v 16:52:38
2905Lucie Šafránková24161-37446.doc (30 KB) 26. 7. 2023 v 09:37:47
2908Lucie Šafránková24164-37453.doc (30 KB) 27. 7. 2023 v 13:57:06
2910Lucie Šafránková24166-37457.doc (30 KB) 27. 7. 2023 v 15:32:18
2914Lucie Šafránková24170-37464.doc (34 KB) 28. 7. 2023 v 10:55:34
2915Lucie Šafránková24171-37465.doc (31 KB) 28. 7. 2023 v 10:57:00
2916Lucie Šafránková24172-37466.doc (30 KB) 28. 7. 2023 v 10:58:24
2917Lucie Šafránková24173-37467.doc (31 KB) 28. 7. 2023 v 10:59:47
2918Lucie Šafránková24174-37468.doc (31 KB) 28. 7. 2023 v 11:00:46
2919Lucie Šafránková24175-37469.doc (32 KB) 28. 7. 2023 v 12:53:35
2920Lucie Šafránková24176-37470.doc (31 KB) 28. 7. 2023 v 13:52:10
2932Lucie Šafránková24188-37491.doc (31 KB) 2. 8. 2023 v 09:51:21
2946Zdeněk Kettner24202-37513.docx (36 KB)Návrh vrátit položku 4401 (kód celního sazebníku) do Přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., aby daň z přidané hodnoty byla u různých forem paliva původem ze dřeva ve snížené sazbě ve výši 12 % DPH.9. 8. 2023 v 13:12:48
2949Ivana Mádlová24205-37523.docx (48 KB) 13. 8. 2023 v 10:29:20
2958Josef Kott24214-37553.docx (18 KB) 22. 8. 2023 v 14:01:20
2991Aleš Juchelka24247-37613.docx (50 KB) 25. 8. 2023 v 15:13:05
2996Karla Maříková24252-37617.docx (39 KB) 29. 8. 2023 v 15:01:13
2997Oldřich Černý24253-37618.docx (24 KB) 29. 8. 2023 v 19:52:22
2998Oldřich Černý24254-37619.docx (21 KB) 29. 8. 2023 v 19:54:25
3009Lucie Šafránková24265-37632.doc (34 KB) 31. 8. 2023 v 12:06:02
3010Lucie Šafránková24266-37633.doc (34 KB) 31. 8. 2023 v 12:16:51
3011Lucie Šafránková24267-37634.doc (32 KB) 31. 8. 2023 v 12:19:20
3012Lucie Šafránková24268-37635.doc (30 KB) 31. 8. 2023 v 12:23:04
3013Lucie Šafránková24269-37636.doc (33 KB) 31. 8. 2023 v 13:00:50
3014Lucie Šafránková24270-37637.doc (32 KB) 31. 8. 2023 v 13:07:48
3015Lucie Šafránková24271-37638.doc (34 KB) 31. 8. 2023 v 13:28:10
3017Lucie Šafránková24273-37639.doc (30 KB) 31. 8. 2023 v 13:34:37
3018Lucie Šafránková24274-37643.doc (34 KB) 31. 8. 2023 v 13:38:30
3022Lucie Šafránková24278-37645.doc (32 KB) 31. 8. 2023 v 13:39:39
3024Lucie Šafránková24280-37647.doc (30 KB) 31. 8. 2023 v 13:41:22
3027Lucie Šafránková24283-37649.doc (33 KB) 31. 8. 2023 v 13:47:11
3028Lucie Šafránková24284-37650.doc (32 KB) 31. 8. 2023 v 13:48:59
3035Lucie Šafránková24291-37659.doc (31 KB) 31. 8. 2023 v 18:13:41
3036Lucie Šafránková24292-37660.doc (31 KB) 31. 8. 2023 v 18:26:35
3037Lucie Šafránková24293-37661.doc (38 KB) 31. 8. 2023 v 19:06:25
3041Jiří Kobza24297-37667.doc (41 KB) 1. 9. 2023 v 11:06:38
3042Jiří Kobza24298-37668.doc (41 KB) 8. 11. 2023 v 11:08:51
3043Lucie Šafránková24299-37669.doc (30 KB) 1. 9. 2023 v 12:25:19
3044Lucie Šafránková24300-37670.doc (34 KB) 1. 9. 2023 v 12:25:59
3049Lucie Šafránková24305-37675.doc (32 KB) 1. 9. 2023 v 13:19:51
3051Lucie Šafránková24307-37678.doc (31 KB) 1. 9. 2023 v 13:51:25
3053Marie Pošarová24309-37680.doc (19 KB) 1. 9. 2023 v 14:01:45
3054Marie Pošarová24310-37681.doc (20 KB) 1. 9. 2023 v 14:02:13
3055Marie Pošarová24311-37682.doc (19 KB) 1. 9. 2023 v 14:02:43
3056Lucie Šafránková24312-37683.doc (33 KB) 1. 9. 2023 v 14:04:11
3059Lucie Šafránková24315-37686.doc (32 KB) 1. 9. 2023 v 14:30:01
3060Lucie Šafránková24316-37687.doc (31 KB) 1. 9. 2023 v 14:31:08
3061Lucie Šafránková24317-37688.doc (32 KB) 1. 9. 2023 v 15:05:43
3062Lucie Šafránková24318-37689.doc (38 KB) 4. 10. 2023 v 10:30:37
3063Zdeněk Kettner24319-37690.docx (48 KB)Vrácení položky 4401 (kód nomenklatury celního sazebníku) do Přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., tedy aby daň z přidané hodnoty byla u různých forem paliva původem ze dřeva ve snížené sazbě.3. 9. 2023 v 16:53:22
3067Karel Rais24323-37710.docx (54 KB) 5. 9. 2023 v 10:16:04
3068Zuzana Ožanová24324-37711.docx (51 KB) 5. 9. 2023 v 10:22:56
3069Josef Kott24325-37712.docx (21 KB) 5. 9. 2023 v 10:39:45
3070Iveta Štefanová24326-37713.docx (31 KB) 5. 9. 2023 v 11:08:55
3071Igor Hendrych24327-37714.doc (95 KB) 5. 9. 2023 v 11:12:53
3072Igor Hendrych24328-37715.doc (94 KB) 5. 9. 2023 v 11:13:13
3074Lubomír Brož24330-37716.docx (46 KB) 5. 9. 2023 v 11:34:14
3075Lubomír Brož24331-37717.docx (47 KB) 5. 9. 2023 v 11:34:30
3077Oldřich Černý24333-37721.docx (29 KB) 5. 9. 2023 v 11:45:06
3078Oldřich Černý24334-37722.docx (33 KB) 5. 9. 2023 v 11:47:26
3080Klára Dostálová24336-37723.doc (30 KB) 5. 9. 2023 v 11:49:24
3081Patrik Nacher24337-37724.doc (69 KB) 5. 9. 2023 v 12:17:26
3082Patrik Nacher24338-37726.doc (70 KB) 5. 9. 2023 v 12:19:40
3083Patrik Nacher24339-37727.doc (69 KB) 5. 9. 2023 v 12:20:19
3084Patrik Nacher24340-37728.doc (72 KB) 5. 9. 2023 v 12:20:50
3085Patrik Nacher24341-37729.doc (60 KB) 5. 9. 2023 v 12:21:28
3086Karel Rais24342-37730.docx (56 KB) 5. 9. 2023 v 12:28:09
3087Josef Kott24343-37731.docx (20 KB) 5. 9. 2023 v 12:33:56
3088Ivana Mádlová24344-37732.docx (50 KB)Snížení sazby DPH na menstruační potřeby5. 9. 2023 v 12:51:50
3089Karla Maříková24345-37733.docx (33 KB) 5. 9. 2023 v 14:16:52
3090Karla Maříková24346-37735.docx (33 KB) 5. 9. 2023 v 14:50:43
3091Iveta Štefanová24347-37734.docx (32 KB) 5. 9. 2023 v 14:26:43
3092Radek Vondráček24348-37736.docx (37 KB) 5. 9. 2023 v 15:30:54
3093Jan Hrnčíř24349-37737.docx (16 KB) 5. 9. 2023 v 15:40:22
3094Jan Hrnčíř24350-37738.docx (13 KB) 5. 9. 2023 v 15:41:33
3095Jan Hrnčíř24351-37739.docx (13 KB) 5. 9. 2023 v 15:42:37
3096Jan Hrnčíř24352-37740.docx (13 KB) 5. 9. 2023 v 15:43:10
3097Jan Hrnčíř24353-37741.docx (13 KB) 5. 9. 2023 v 15:43:39
3098Radek Vondráček24354-37742.docx (12 KB) 5. 9. 2023 v 15:53:30
3100Drahoslav Ryba24356-37746.docx (40 KB) 5. 9. 2023 v 16:35:29
3101Drahoslav Ryba24357-37747.docx (42 KB) 5. 9. 2023 v 16:37:16
3104Jana Mračková Vildumetzová24360-37750.docx (40 KB) 5. 9. 2023 v 17:08:13
3105Jana Mračková Vildumetzová24361-37751.docx (39 KB) 5. 9. 2023 v 17:09:16
3106Jana Mračková Vildumetzová24362-37752.docx (41 KB) 5. 9. 2023 v 17:10:05
3107Kamal Farhan24363-37753.docx (41 KB) 6. 9. 2023 v 09:10:56
3108Karel Sládeček24364-37754.docx (14 KB) 6. 9. 2023 v 10:02:30
3109Aleš Juchelka24365-37755.docx (50 KB) 6. 9. 2023 v 11:25:49
3111Radek Koten24367-37759.docx (34 KB) 6. 9. 2023 v 12:43:30
3112Radek Koten24368-37760.docx (34 KB) 6. 9. 2023 v 12:44:32
3114Karel Havlíček24370-37763.docx (43 KB) 6. 9. 2023 v 14:05:35
3115Karel Havlíček24371-37764.docx (43 KB) 6. 9. 2023 v 14:08:42
3116Karel Havlíček24372-37765.docx (43 KB) 6. 9. 2023 v 14:10:14
3117Julius Špičák24373-37766.docx (43 KB) 6. 9. 2023 v 14:12:07
3118Klára Dostálová24374-37767.doc (69 KB) 6. 9. 2023 v 14:40:28
3119Alena Schillerová24375-37768.docx (46 KB) 6. 9. 2023 v 14:47:17
3120Alena Schillerová24376-37769.docx (46 KB) 6. 9. 2023 v 14:47:48
3121Alena Schillerová24377-37770.docx (40 KB) 6. 9. 2023 v 14:48:11
3122Richard Brabec24378-37771.docx (39 KB) 6. 9. 2023 v 14:54:45
3123Andrej Babiš24379-37772.docx (46 KB) 6. 9. 2023 v 16:00:17
3124Andrej Babiš24380-37773.docx (44 KB) 6. 9. 2023 v 16:01:38
3125Andrej Babiš24381-37774.docx (50 KB) 6. 9. 2023 v 16:02:38
3128Martin Kolovratník24384-37776.docx (21 KB)Vzhledem k aktuální ekonomické situaci, růstu životních nákladů a vysoké inflaci by zvýšení ceny roční dálniční známky bylo asociální. Navrhuje se proto ponechání poplatku ve stávající výši 1500,- Kč.6. 9. 2023 v 16:46:01
3129Helena Válková24385-37777.docx (40 KB) 6. 9. 2023 v 16:39:46
3133Margita Balaštíková24389-37789.docx (44 KB) 6. 9. 2023 v 18:51:27
3134Oldřich Černý24390-37792.docx (16 KB) 6. 9. 2023 v 19:25:16
3135Iveta Štefanová24391-37793.docx (30 KB) 6. 9. 2023 v 20:06:49
3136Iveta Štefanová24392-37794.docx (31 KB) 6. 9. 2023 v 20:07:14
3138Aleš Juchelka24394-37796.docx (49 KB) 6. 9. 2023 v 22:52:35
3139Margita Balaštíková24395-37797.docx (44 KB) 7. 9. 2023 v 09:03:52
3140Margita Balaštíková24396-37798.docx (43 KB) 7. 9. 2023 v 09:04:19
3141Jana Mračková Vildumetzová24397-37799.docx (44 KB) 7. 9. 2023 v 09:10:05
3144Jiří Havránek24400-37806.docx (138 KB) 7. 9. 2023 v 12:29:02
3147Jana Mračková Vildumetzová24403-37813.docx (41 KB) 7. 9. 2023 v 14:45:56
3148Jana Mračková Vildumetzová24404-37814.docx (41 KB) 7. 9. 2023 v 14:46:52
3149Jiří Havránek24405-37815.docx (135 KB) 7. 9. 2023 v 16:44:54
3150Jan Hrnčíř24406-37816.docx (30 KB) 7. 9. 2023 v 17:28:06
3264Josef Cogan24520-37993.docx (22 KB)Změna účinnosti27. 9. 2023 v 11:36:48


Deskriptory EUROVOCu: hospodářská recese, konsolidace státního dluhu, státní rozpočet, veřejné finance

Navržené změny předpisů (78)

Navržené změny sněmovních tisků (1)ISP (příhlásit)