Pozvánka na schůzi č. 25 (16. března 2023)

Související sněmovní tisky

283 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

286 Novela z. o pozemních komunikacích

297 Novela z. o hornické činnosti

300 Novela z. o ověřování střelných zbraní

332 Novela z. o dráhách

346 Novela z. o elektronických komunikacích

359 Výroční zpráva o impl. Strategie podpory MSP v ČR - 2021

366 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

371 Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci

372 Novela z. - insolvenční zákon
ISP (příhlásit)