Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 17 (26. září 2018)
č. 16upravená (5. září 2018)
č. 15 (28. června 2018)
č. 14 (21. a 22. června 2018)
č. 13 (20. června 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 16 (5. září 2018)
č. 15 (28. června 2018)

další

Usnesení

č. 92ke konferencím a seminářům (5. září 2018)
č. 91k návrhu poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 157 (5. září 2018)
č. 90k návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 109 (5. září 2018)
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 168 (28. června 2018)
č. 85k zahraniční cestě (20. června 2018)

další

Semináře

Založení firmy za jediný den (1. října 2018)
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) (25. září 2018)
CAR-PASS jako řešení podvodů na trhu s ojetými vozy (5. září 2018)
Zimní energetický balíček jako impuls pro českou moderní energetiku (7. června 2018)
Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě (10. května 2018)

další

Konference

Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)

další
ISP (příhlásit)