Zahraniční aktivity

Zahraniční cesty

Přijetí zahraničních návštěv

Slovensko Neformální setkání se zástupci hospodářského výboru Národní rady SR (30. 5. 2022)

Dne 31. května 2022 se uskutečnilo neformální setkání členů hospodářských výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Národní rady SR.Indonésie Přijetí indonéské delegace (7. 4. 2022)

Dne 6.dubna 2022 přijal hospodářský výbor indonéskou delegaci. Tématem jednání byla strategie ČR v energetické krizi a rozdělení odpovědnosti mezi státem a kraji. Dále se hovořilo o roli vlády při zavádění energeticky udržitelného rozvoje s akcentem na podporu životního prostředí.

Francie Přijetí velvyslance Francie v ČR v doprovodu nejvyššího zmocněnce pověřeného vládou Francie (15. 2. 2022)


další


Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)