Předpis 50/2020 Sb.

Citace50/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Částka22 (26. 2. 2020)
Účinnostod 1. 7. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
485 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 50/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 


ISP (příhlásit)