Předpis 146/2017 Sb.

Citace146/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Částka52 (22. 5. 2017)
Účinnostod 6. 6. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
960 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 146/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
Vztahuje se k
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 


ISP (příhlásit)