Předpis 166/2015 Sb.

Citace166/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Částka68 (1. 7. 2015)
Účinnostod 1. 10. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
146 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 166/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 


ISP (příhlásit)