Předpis 298/2007 Sb.

Citace298/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Částka97 (29. 11. 2007)
Účinnostod 29. 11. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
183 Novela z. o finanční kontrole
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 298/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
Vztahuje se k
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 


ISP (příhlásit)