Předpis 14/1998 Sb.

Citace14/1998 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka4 (4. 2. 1998)
Účinnostod 6. 3. 1998, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
259 Návrh novely zákona o vodách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 14/1998 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
45/1966novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
138/1973novelizujeZákon o vodách (vodní zákon) 
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)1
Vztahuje se k
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
20/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vztahováno k
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)