Předpis 100/1999 Sb.

Citace100/1999 Sb.
NázevNařízení vlády o ochraně před povodněmi
Částka37 (1. 6. 1999)
Účinnostod 1. 7. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
27/1975rušíNařízení vlády České socialistické republiky o ochraně před povodněmi 
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)