Předpis 176/1999 Sb.

Citace176/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice
Částka59 (6. 8. 1999)
Účinnostod 6. 8. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)