Předpis 21/1997 Sb.

Citace21/1997 Sb.
NázevZákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
Částka6 (27. 2. 1997)
Účinnostod 27. 2. 1997, zrušeno dnem 3. 12. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
21 Návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 6 pod číslem 21/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
547/1990rušíZákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 
50/1992rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 
505/1992rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 
22/1994rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. 
Derogace pasivní
204/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům1
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky2
594/2004rušíZákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití3


ISP (příhlásit)