Předpis 96/1961 Sb.

Citace96/1961 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a v Bratislavě
Částka46 (22. 9. 1961)
Účinnostod 22. 9. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
29/1960rušíVyhláška, ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty -institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze 
Derogace pasivní
31/1963novelizujeVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě 
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)