Předpis 31/1963 Sb.

Citace31/1963 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
Částka17 (5. 4. 1963)
Účinnostod 5. 4. 1963, zrušeno dnem 1. 1. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
96/1961novelizujeVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a v Bratislavě 
Derogace pasivní
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)