Předpis 86/1996 Sb.

Citace86/1996 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.
Částka29 (22. 4. 1996)
Účinnostod 22. 4. 1996, zrušeno dnem 1. 12. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1935 Zákon - novela autorského zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1965novelizujeZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
Derogace pasivní
121/2000rušíZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)1
Vztahuje se k
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
Vztahováno k
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
175/1996??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 


ISP (příhlásit)