Předpis 74/2019 Sb.

Citace74/2019 Sb.
NázevZákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Částka32 (14. 3. 2019)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
368 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
85/1996??Zákon o advokacii 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
117/2001??Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
262/2006??Zákon zákoník práce 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
427/2011??Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
186/2016??Zákon o hazardních hrách 
370/2017??Zákon o platebním styku 
Vztahováno k
27/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 
27/2020??Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 


ISP (příhlásit)