Předpis 56/1976 Sb.

Citace56/1976 Sb.
NázevVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech
Částka11 (28. 5. 1976)
Účinnostod 1. 7. 1976, zrušeno dnem 1. 11. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
18/1966rušíVyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví příslušnost soudů v dopravních trestních věcech v obvodu hlavního města Prahy 
Derogace pasivní
436/1991rušíZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 


ISP (příhlásit)