Předpis 49/2014 Sb.

Citace49/2014 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Částka20 (28. 3. 2014)
Účinnostod 1. 4. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
24/2011novelizujeVyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)