Předpis 24/2011 Sb.

Citace24/2011 Sb.
NázevVyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Částka9 (17. 2. 2011)
Účinnostod 4. 3. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
142/2005rušíVyhláška o plánování v oblasti vod 
Derogace pasivní
49/2014novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
312/2015novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 
350/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)