Předpis 350/2016 Sb.

Citace350/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
Částka138 (31. 10. 2016)
Účinnostod 1. 11. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
24/2011novelizujeVyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)