Předpis 439/1992 Sb.

Citace439/1992 Sb.
NázevZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
Částka87 (14. 9. 1992)
Účinnostod 14. 9. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988úplné zněníZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 


ISP (příhlásit)